Upozornění

Upozorňujeme rodiče na změnu telefonních čísel do mateřské školy. Pro omlouvání dětí či komunikaci s pracovníky školy, si prosím uložte:

1.  Třída Berušky                     572 805 672
2. Třída Čmeláčci                    572 805 673
3. Třída Motýlci                       572 805 674

Ředitelna:                        572 805 670
Školní jídelna                  572 805 671

Vánoční koledování

„Hvězdička stříbrná nám zase po roce, přináší stromeček, přináší Vánoce“

Vánoce se rychle blíží a proto přijměte pozvání na vánoční koledování, které se uskuteční:

Berušky12.12. v 15:00 hod. (třída berušek)

Čmeláčci11.12. v 15:00 hod. (třída motýlků)

Motýlci 10.12. v 15:00 hod. (třída motýlků)

Součástí koledování bude vystoupení dětí z kroužku veselé pískání a angličtina hrou.

Oslava 100 let republiky v mateřské škole Mariánské náměstí

„Během měsíců září a říjen probíhal v naší školce projekt ,,Ahoj, Republiko!“. Děti se seznamovaly se vznikem Československa, naučily se historicky důležité jména jako T.G. Masaryk, Václav Havel, získaly povědomí o České republice (hlavní město, státní znak, vlajka ČR,). Tyto elementární poznatky jsme v dětech upevnili společnou akcí s rodiči dětí, která vyvrcholila 25.10.2018 v mateřské škole. Akce se líbila nejen dětem a paní učitelkám, ale jistě velmi mile byli zaskočeni i rodiče dětí, kolik se toho jejich děti dozvěděly … Zde je důkaz:

,,Čtvrteční odpoledne jsme přišli do školky oslavit 100. výročí vzniku naší republiky.

Děti nám na úvod předvedly své znalosti týkající se naší historie počínaje Praotcem Čechem, našich prezidentů, hlavního města, státní vlajky, státního znaku a státní hymny, a ještě nám zazpívaly oblíbenou píseň Tomáše Garrigua Masaryka Ach synku synku. Všechny děti byly moc šikovné a musím říct, že nejen mě, ale nás všechny, jejich přehled ohromně překvapil a potěšil.

Po tomto úžasném začátku přišla na řadu zábava ve formě plnění spousty zajímavých úkolů jako třeba skládání kousků vlajky či portrétů prezidentů, kreslení, psaní, luštění křížovky, či poznávání stromů, ale taky se chytaly ryby ve Vltavě, lezlo se na Vyšehrad a přes Karlův most nebo jsme si mohli zaskákat jak Šemík.

Všichni zúčastnění jsme si celé odpoledne krásně užili. Ahoj republiko se opravdu krásně povedlo a já bych chtěla všechny moc pochválit a popřát víc takových skvělých akcí. Díky!“

Marie Johaníková, ředitelka a Petra Jedounková, zákonný zástupce

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny budou probíhat:
▪ třída berušek31.10. a 17.12. – 15:00 hod.
▪ třída čmeláčků7.11. a 14.11. – 15:00 hod.
▪ třída motýlků 5.11. a 12.11. – 15:00 hod.

Ahoj republiko

Vážení rodiče,

přijměte pozvání na oslavu 100.vyročí vzniku československé republiky. Oslavíme to ve čtvrtek 25.10. v 15:15 hod. na zahradě MŠ. V případě nepříznivého počasí ve třídě.

Informace plavání + bruslení

PLAVÁNÍ
Výuka plavání třídy motýlků začne v pondělí 1.10.

Dětem připravte batůžek, do kterého patří:
→ plavky
→ osuška
→ koupací čepice
→ igelitový sáček na mokré plavky
→ taška na boty (nepříznivé počasí)
→ mýdlo bude společné (od každého dítěte vybíráme 5,-)

Výuka probíhá každé pondělí.

 

BRUSLENÍ
První hodina bruslení na zimním stadionu se uskuteční ve středu 3.10. v 10:00 hod.


Do batohu či brašny označené jménem, dětem nachystejte:

→ brusle
→ přilbu
→ rukavice (lyžařské)
→ čepici (pod cyklistickou přilbu tenkou či bez bambule, pod lyžařskou dle uvážení)
→ teplé nepromokavé oblečení
→ popříp. oblečení na převlečení

Obracíme se na rodiče s prosbou o pomoc při organizaci. Bližší informace ve třídě motýlků.

                                            Bruslení se koná každou středu.