Informace k distančnímu vzdělávání

Informace k distančnímu vzdělávání

MŠMT vydalo manuál pro distanční vzdělávání v mateřské škole. Toto vzdělávání se vztahuje na děti s povinným předškolním vzděláváním, tedy celá třída Motýlků a tři kamarádi u Čmeláčků.

Jelikož je povinností MŠ zajistit distanční vzdělávání a povinností dětí se tímto způsobem vzdělávat, z tohoto důvodu je nutné evidovat účast dětí na vzdělávání.  Proto …

  1. Prosím, vytiskněte si doma obrázek Draka Korona – pod textem
  2. Každý den děti vymalují kousek draka, podle toho, kolik úkolů plnily
  3. Rodič, prosím, do vykresleného kousku draka vepíše datum, kdy se tento kousek splnil
  4. Tento obrázek bude, děti, vaším domácím úkolem, který pak donesete ukázat do školky 😊
  5. Nutné je i omluvení dětí z výuky. Ředitelka má oprávnění požadovat doložení důvodu nepřítomnosti dítěte a zákonný zástupce je povinen důvody doložit do 3 dnů. Od 8.3. do 12.3. jsou jarní prázdniny a v tento týden je většina dětí omluvena. (zájem o docházku poslouží jako omluvenka)