O naší školce

Celý kolektiv usiluje o to, aby každé dítě u nás nacházelo místo, kam se může uchýlit s vědomím, že nablízku je dospělý, na něhož se lze kdykoliv obrátit. Jinými slovy – jde nám o vytvoření prostředí důvěry, slušnosti, bezpečí, přátelství, spokojenosti, chvály, tolerance, tvůrčí činnosti, součinnosti s rodinou, obcí, odborníky a sociálními partnery.Mateřská škola Uherský Brod, Mariánské náměstí 16, okres Uherské HradištěCharakteristika
Mateřská škola je od roku 2003 příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Uherský Brod. Je trojtřídní, součástí školy je školní jídelna. Děti jsou ve věku od tří do sedmi let. Dvě třídy jsou dle věku heterogenní, předškolní třída homogenní.

MŠ byla založena koncem 19. století jako škola církevní, později státní. V roce 1977 prošla výraznou změnou. Byla od základu zrekonstruována i se školní zahradou a rozšířena o zadní trakt. Ve školním roce 2012 byla revitalizována, provedeno zateplení, výměna oken.
Třídy

1. třída – BERUŠKY – Dagmar Vaculová, Mgr. Martina Kubišová
2. třída – ČMELÁČCI –  Blanka Savarová, Adéla Juráková
3. třída – MOTÝLCI – Mgr. Marie Johaníková, Bc. Petra Vráblíková

Kolektiv školky
O Vaše děti se starají : (zleva dole)
Mgr. Martina Kubišová
Mgr. Marie Johaníková – ředitelka MŠ

Blanka Savarová
Adéla Juráková
Dagmar Vaculová
Bc. Petra Vráblíková
Bc. Žaneta Juráková – školní asistent

Anna Švorčíková – školnice, topič
Hana Burešová – uklízečka

21246187_10209157695809667_6912438195873065428_o