Jídelna

Stravování

V případě nepřítomnosti dítěte v MŠ omlouvejte nejpozději ráno do 8:00 hodin. První den nemoci je možné vyzvednout si oběd do vlastního jídlonosiče a to v čase od 12:00 – 12:15 hodin.

Finanční limity pro strávníky 3-6 let:
celodenní strava – 49,- Kč
Finanční limity pro strávníky 7 let:

celodenní strava – 53,- Kč

V limitu na potraviny je započtena i hodnota pitného režimu poskytovaného dětem po celou dobu pobytu v MŠ.

Číslo účtu: 107-831 240 0237/0100

O zdravé stravování se podle vyhlášky MŠMT 107/2005 Sb. starají:

Vedoucí školní jídelny – Blanka Fuchsová
Kuchařka – Libuše Plášková
Pomocná kuchařka – Eva Faltýnková

Seznam alergenů


JÍDELNÍČKY
Jídelníček 20.5.-24.5.2024
Jídelníček 13.5.-17.5.2024
jÍDELNÍČEK 6.5.-10.5.2024