Režim dne

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem určenou dobou pobytu pro děti od 6.15 – 16.15 hodin.  Z bezpečnostních důvodů se škola zamyká v 8:00 hodin. Po předchozí domluvě s třídní učitelkou je možné dítě přivést i v jinou dobu. Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního rámcového programu probíhá v následujícím základním denním režimu:

06.15 – 07.00  – scházení se všech dětí v 1. třídě (přízemí), ranní hry

07.00 – 08.30 – ranní hry
                        – didakticky zacílené činnosti ve skupinách i individuálně
                              – individuální, skupinové, společné činnosti /práce/ s dětmi
                              – jazykové hry
                              – smyslové hry
08.30 – 08.45 – motivované cvičení, pohybové aktivity
08.45 – 09.00  – hygiena, svačina (dle požadavků tříd)
09.00 – 09.40  – řízené činnosti
09.40 – 11.45  – pobyt venku – v letních měsících – využívání školní zahrady (vždy jen 2 třídy,        podle rozpisu)
11.45 – 12.15  – hygiena, oběd
12.15 – 14.00  – hygiena, odpočinek, zájmové aktivity 
14.00 – 14.15  – hygiena, svačina
14.15 – 16.15  – spontánní aktivity dětí, pokračování v započatých činnostech dne
                           
 – ukončení provozu MŠ
17:00 – uzamčení mateřské školy

 

Kroužky a zájmové činnosti
○ Hrajeme si s písničkou
○ Veselé pískání

○ Logopedická prevence
○ Sporťák

○ Bruslení na zimním stadionu
○ Předplavecká výchova
○ Solná jeskyně