O naší školce

Celý kolektiv usiluje o to, aby každé dítě u nás nacházelo místo, kam se může uchýlit s vědomím, že nablízku je dospělý, na něhož se lze kdykoliv obrátit. Jinými slovy – jde nám o vytvoření prostředí důvěry, slušnosti, bezpečí, přátelství, spokojenosti, chvály, tolerance, tvůrčí činnosti, součinnosti s rodinou, obcí, odborníky a sociálními partnery.Mateřská škola Uherský Brod, Mariánské náměstí 16, okres Uherské HradištěCharakteristika
Mateřská škola je od roku 2003 příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Uherský Brod. Je trojtřídní, součástí školy je školní jídelna. Děti jsou ve věku od tří do sedmi let. Dvě třídy jsou dle věku heterogenní, předškolní třída homogenní.

MŠ byla založena koncem 19. století jako škola církevní, později státní. V roce 1977 prošla výraznou změnou. Byla od základu zrekonstruována i se školní zahradou a rozšířena o zadní trakt. Ve školním roce 2012 byla revitalizována, provedeno zateplení, výměna oken.
Třídy

1. třída – BERUŠKY Bc. Ivana Kumpová, Blanka Savarová
2. třída – ČMELÁČCI –  Eva Marýzková, Bc. Petra Vráblíková
3. třída – MOTÝLCI – Mgr. Marie Johaníková, Dagmar Vaculová

Kolektiv školky
O Vaše děti se starají :
Mgr. Marie Johaníková – ředitelka MŠ
Bc. Ivana Kumpová
Blanka Savarová
Eva Marýzková
Dagmar Vaculová
Bc. Petra Vráblíková

Pavla Bobčíková – školní asistent
Mgr. Pavlína Kubková – logopedická intervence

Marta Švorčíková – školnice, topič
Šárka Chmurová – uklízečka