O naší školce

Naším mottem je čínské přísloví, které praví:

Řekni mi a já zapomenu,
Mateřská škola Uherský Brod, Mariánské náměstí 16, okres Uherské Hradištěukaž mi a já si zapamatuji,
nechej mě to udělat
a já to pochopím.


Chceme zde být pro děti. Pomáhat jim a provázet je jejich dětstvím, aby se cítily v bezpečí a spokojeně.

Charakteristiku ducha mateřské školy rozvíjíme:
● Pozitivním a vstřícným klimatem mezi všemi zaměstnanci v MŠ
● Úzkou spoluprací s rodiči a rodinou dětí
● Součinností s městem, ve kterém děti bydlí a s tím související spolupráce se zřizovatelem a jinými organizacemi v městě či spolupracovat s místními i cizími umělci
● Vedení dětí k přirozenému pohybu a sportování
● Budováním podvědomí o historii a tradici v jednotlivých ročních období
● Plněním cílů předškolního vzdělávání a připravováním dětí na odchod do školy

Jde nám o vytvoření prostředí důvěry, slušnosti, bezpečí, přátelství, spokojenosti, chvály, tolerance, tvůrčí činnosti a součinnosti.

Mateřská škola má tři homogenní třídy, šest pedagogických zaměstnanců, z toho polovina s vysokoškolským vzděláním a všechny jako logopedické asistentky, školního asistenta a speciálního pedagoga – logopeda. Každý den s dětmi zpíváme, malujeme, kreslíme nebo něco nového poznáváme, cvičíme, smějeme se, a ano řešíme i konflikty.
Mateřská škola má školní jídelnu – vývařovna i výdejna.
Součástí budovy MŠ je menší dvorek s prakticky vybavenými přístřešky pro děti, malá zahrada s pergolou, domečkem a herním vybavením.
Velmi dobré situované pozice budovy využíváme za každého počasí, a to park, centrum města, běháme na stadionu na sokolovně i Lapači, máváme vlakům a autobusům na nádraží, krmíme kačeny a poznáváme přírodu kolem místního rybníku. Nejsme leniví a rádi jezdíme vlakem do přírody v okolních obcích. 

Třídy

1. třída – BERUŠKY Bc. Ivana Kumpová, Dagmar Vaculová
2. třída – ČMELÁČCI –  Eva Marýzková, Blanka Savarová
3. třída – MOTÝLCI – Mgr. Marie Johaníková, Bc. Petra Vráblíková

Kolektiv školky
O Vaše děti se starají :
Mgr. Marie Johaníková – ředitelka MŠ
Bc. Ivana Kumpová
Eva Marýzková
Blanka Savarová
Dagmar Vaculová
Bc. Petra Vráblíková

Anežka Beníčková – školní asistent
Mgr. Pavlína Kubková – logopedická intervence

Marta Švorčíková – školnice, topič
Šárka Chmurová – uklízečka