Protiepidemická opatření

Protiepidemická opatření vzhledem ke Covid – 19 od 1.9.2021 do odvolání

 1. Nevyžaduje se prohlášení o bezinfekčnosti
 2. Prosíme o kontrolu a aktualizaci telefonních kontaktů na zákonné zástupce
 3. Pokud se projeví u dítěte nemoc, podezření na nemoc informujte o tom třídní učitelky na konkrétní telefony ve třídách:

572 805 674 – třída Motýlci

572 805 673 – třída Čmeláčci

572 805 672 – třída Berušky

 1. Žádáme, aby do MŠ doprovázela dítě pouze jedna osoba a taktéž při odchodu z MŠ. Doprovázející osoba se v budově MŠ zdržuje pouze nezbytně nutnou dobu!
 2. Každá osoba (dítě ne) je povinna při vstupu do MŠ si zakrýt dýchací cesty takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.
 3. Při zjištění u jednotlivých dětí příznaků infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 4. Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
 5. Podle aktuálně platného ochranného opatření MZd ČR, osoby, které se vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy, jsou po vstupu na území ČR podrobit se testu na stanovení přítomnosti Viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku testu musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci.

Děkujeme za důsledné dodržování těchto pokynů a za pochopení!

 

 

 

 

Upozornění pro rodiče

Upozornění pro rodiče
Od 1.9.2021 se zvyšuje limit platby za školní stravování, a to: děti do 6 let, celodenní strava 37 Kč, děti od 7 let 41 Kč. Žádáme rodiče o zvýšení limitu pro inkaso v bance na 900 Kč.

Poděkovaní

Moc děkujeme za pomoc a spolupráci rodičům, kteří se podíleli na akci Nocování! A že Vás bylo😉 … Velmi si vážíme sponzorských darů jak finančních tak nefinančních, dobrůtek pečených, sladkých, slaných, studených, čokoládových dobrého pití a melouny ty si děti ještě dají i po neděli 😀 a pohádkové bytosti v parku tento večer vstoupily do dějin😉 … Moc děkujeme! Do konce roku se společně ještě potěšíme a určitě to budou opět vydařené akce, na které budeme dlouho v dobrém vzpomínat!

 

Rozhodnutí o přijetí

vyvěšené-rozhodnutí

Informativní schůzka rodičů nově přijatých dětí se koná v pondělí 28.06.2021 od 15:00 hodin.

Program schůzky:

 1. Výdej rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy
 2. Seznámení se školním řádem školy
 3. Předání dokumentace k vyplnění – evidenční list dítěte, souhlas se zpracováním osobních údajů, přihláška ke školnímu stravování
 4. Dotazy
 5. Přiřazení otisků prstů do bezpečnostní krabičky od vstupu do školy

Den Otců

Milí tatínci, zveme Vás na již tradiční oslavu Vašeho svátku, který proběhne 18.6. v parku s dětmi. Všichni se sejdeme buď u mš nebo v parku v deset hodin.

Těšíme se na všechny tatínky …

Školní výlet – Pirátská plavba po Baťově Kanále

Školní výlet – Pirátská plavba po Baťově Kanále

Odjezd od mš v 7:30 hodin
Příjezd do MŠ cca 13:30 hodin
Autobusem jedeme do Vnorov, kde nasedneme na pirátskou loď.
Na lodi poplujeme cca 30 minut za doprovodu zpěvu a hry na kytaru a samozřejmě dobré jídlo a pití z mš nebude chybět … určitě se v pirátských batůžcích najde i mls od maminek – prosíme, nedávejte dětem čokoládu ani nic, co by se mohlo horkem roztéci.
Loď nás převeze na místo, kde budou děti plnit různé úkoly na stanovištích a samozřejmostí je hledání pirátské truhly s odměnou. Program cca 2 hodiny.
Po nalezení pirátské truhly nás loď převeze opět k autobusu.

Cena výletu:
Autobus (cenu nevím, po výletu bude rozpočítána dle počtu dětí)
Plavba lodí 159Kč
Pirátský šátek 69 Kč
Výlet bude financován z projektu Šablony pro mateřské školy II. Pokud by cena autobusu přesáhla částku, kterou na ni v projektu máme vytyčenou, rodiče budou informováni o doplatku po výletě.
Děkujeme a těšíme se