Ohlednutí za sportovní olympiádou

Velký úspěch malých sportovců …
Dne 11. 6. proběhl jubilejní 40. ročník atletické olympiády mateřských škol ve sportovní hale v Uherském Brodě. Malí sportovci se sešli v počtu 116 závodníků (52 dívek a 64 chlapců), zapsáno bylo 14 mateřských škol. Brodské děti se utkaly s dětmi z přilehlých obcí, a věřte, byl to boj a napětí do samotného konce! Žádná rivalita a soupeření, kdo je lepší! Ba naopak … děti na sebe navzájem mile povolávaly, utíkaly pozdravit kamarády a fandily i kamarádům, s kterými se znaly!
Ale i malí sportovci tuší, že na stupních vítězů nemůžou být všichni, a o to víc si my dospělí vážíme velké účasti dětí z ostatních mateřských škol. Děti byly naprosto přirozené, bojovaly, měly sportovního ducha, byla cítit krásná energie a atmosféra.

Očima rodičů:
… bylo úžasné sledovat s jakým nadšením do toho malí sportovci šli … byla to pro ně premiéra, byly nervózní, ale daly do toho své maximum
… odhodlání, nadšení, bojovnost – to vše zářilo v očích sportovců …
… jedinečný pohled na nadšení a úsilí malých dětí. Atmosféra byla přátelská, veselá a strhující. Sledování zápalu dětí a jejich potěšení z pohybu bylo obohacující. Euforie z vítězství dětí i učitelek ve mně vyvolal pocity radosti a dojetí. 

Soutěžilo se v běhu na 30m a 200m, skoku z místa a hodu do dálky. Největší kuriozitou bývá běh dětí na vzdálenost 200 m, je zároveň nejobtížnější disciplínou a v den olympiády i díky tomuto běhu hala burácela, jak byla plná křiku a povzbuzování!

Na schody vítězů vystoupily děti z MŠ Obchodní, MŠ Pitína a zlatou medaili s putovním pohárem si odnesly děti do mateřské školy Mariánské náměstí.

Velké díky patří organizátorům akce – kolektivu ZŠ pod Vinohrady, městu Uherský Brod, zúčastněným mateřským školám (motivujícím pedagogům), dětem a podporujícím rodičům. Bez kohokoliv z nich, by nebylo nic! Proto velké díky!!

…a ještě krátký dodatek k vítězům jubilejní olympiády –paní učitelka Petra Vráblíková děti poctivě připravovala … běhaly, skákaly, házely … a ano! Několikrátse i ošetřovala drobná zranění, která ale jen dokazují,  že naše zlaté místo je zasloužené! Celý kolektiv MŠ a rodiče jsme pyšní na děti, které to nikdy nevzdaly. Poslední a neméně významné poděkování patří i našim dětským fanouškům ze školky, kteří malým sportovcům svým povzbuzováním dodaly moc energie a motivace. Táhli jsme všichni za jeden provaz!

Za mateřskou školu Mariánské náměstí Marie Johaníková, Petra Vráblíková

Za rodiče paní Ševčíková Zuzana, Trávníčková Hana, Švajdová Kristýna

Hola, hola, výlet volá

Vážení rodiče,
v pátek 31.5. jedeme na školní výlet – Hostětín centrum Veronica.
Odjezd od MŠ: 8:00 hodin
Příjezd do MŠ: 13:00 hodin (děti si můžete po 13:00 hod. vyzvedávat)
S sebou: Batůžek, pití, pláštěnka, pamlsek (NEčokoládový nebo krémový). Děti budou mít svačinku z MŠ.

Nutný příchod dětí do 7:40 hodin!!! Nastříkejte děti repelentem.

Dětem sportovní oblečení a pohodlné sportovní boty. Pokrývku hlavy zajistí MŠ.
Pokud bude potřeba kinedril, podejte půlku dětem před odjezdem a druhou půlku kinedrilu uschovejte do uzavíratelného pytlíku a nahlaste ve třídách o potřebě podání na cestu zpět.
Nedávejte dětem peníze, děkujeme.

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí zde: vyvěšené rozhodnutí

Informativní schůzka rodičů nově přijatých dětí se koná v úterý 11.06.2023 od 15:00 hodin.

Program schůzky:
1. Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy

2. Předání dokumentace k vyplnění – evidenční list dítěte, souhlas se zpracováním       osobních údajů, přihláška ke školnímu stravování, dohoda o docházce
3. Dotazy
4. Přiřazení otisků prstů do bezpečnostní krabičky od vstupu do školy

 

Oznámení

Město Uherský Brod zjišťuje zájem rodičů o umístění dětí ve věku dvou až tří let do mateřských škol nebo dětské skupiny.
Město Uherský Brod, jakožto zřizovatel Mateřských škol na území města, informuje rodiče, že mohou podávat přihlášky do mateřských škol i pro děti, které v školním roce 2024/2025 dosáhnou věku 2 let. Tyto děti budou do mateřské školy přijaty umožní-li to provozní kapacity dané školky.

Město dále žádá rodiče, kteří by ve školním roce 2024/2025 měli zájem o docházku svého dítěte ve věku 2 let a více do dětské skupiny, aby svůj zájem sdělili krátkou emailovou zprávou na Odbor školství, kultury a sportu paní Elen Fremlové na email elen.fremlova@ub.cz , a to nejpozději dne 2.5.2024.  Děkujeme rodičům, kteří tímto pomohou městu zmapovat zájem rodičů o umisťování dvouletých dětí  a případně vyhodnotit potřebnost zřízení nových dětských skupin.