Aktuální informace ze dne 6.4.2020

Mateřská škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 16, okres Uherské Hradiště

Aktuální informace ze dne 6.4.2020

S ohledem na vyvíjející se stav v Uherském Brodě budou od 6. dubna 2020 oficiálně uzavřeny všechny mateřské školy v Uherském Brodě.Vzhledem k tomu, že je potřeba zajistit chod nemocnic a složek Integrovaného záchranného systému, bude zajištěno hlídání dětí pracovníků IZS (lékaři, zdravotní sestry, policie, hasiči, sociální služby, charita apod.) v mateřských školách.

Toto hlídání budou zajišťovat mateřské školy v tomto pořadí:
06.04. – 17.04.2020 Mateřská škola, Uherský Brod, Primátora Hájka 2030, okres Uherské Hradiště
20.04. – 24.04.2020 Mateřská škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 16, okres Uherské Hradiště
27.04. – 07.05.2020 Mateřská škola, Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1528, okres Uherské Hradiště

Hlídání dětí znamená, že dítě bude pobývat v mateřské škole, ale nebude hradit školné ani stravu. Toto půjde na náklady města.
Třídy mateřské školy se budou naplňovat do maximálního počtu 5-8 dětí.
Po celou dobu docházky dětí do mateřské školy je potřeba, aby měly roušku, popřípadě jinou ochranu nosu a úst.

Provoz Mateřské školy, Uherský Brod, Mariánské náměstí 16, okres Uherské Hradiště je stanoven od 6:15 do 16:15 hod.

Při příchodu dítěte do MŠ je potřeba odevzdat vyplněnou přihlášku dítěte na provoz pro zaměstnance v krizovém řízení, kterou naleznete zde přihláška-kř

 

 

Zápis do MŠ 2020

Dokumenty ke stažení:

Mateřská škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 16, okres Uherské Hradiště
Opatření k zápisům do mateřské školy pro školní rok 2020/2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Celý text zde: příloha-Opatření-MŠ

 • Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců
 • Termín pro doručení přihlášek je stanoven od 2.5.2020 do 16.5.2020 nejpozději
  Podání žádosti lze provést následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy ID datové schránky: dqbk22d
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!): reditelka@msmarub.cz
3. poštou, (MŠ Mariánské náměstí 16, Uherský Brod 688 01)
4. ve výjimečném případě dle konkrétní situace po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou školy – mobil 739 318 149 osobní podání v mateřské škole

 • Součástí žádosti musí být:
  1. Prostá kopie rodného listu dítěte
  2. Čestné prohlášení o očkování dítěte zde: čestné-prohlášení
  3. Prostá kopie očkovacího průkazu

 V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Dětský očkovací kalendář najdete zde: Detsky_ockovaci_kalendar

Na email uvedený v žádosti Vám bude po 16. květnu 2020 zasláno registrační číslo Vašeho dítěte. Pod tímto registračním číslem bude do 30 dnů na našich webových stránkách zveřejněno rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021. Rozhodnutí o nepřijetí Vám budou doručena poštou s obálkou označenou červeným pruhem.

Informace ze dne 27.3.2020

Omezení provozu mateřské školy trvá do odvolání. Sledujte i nadále internetové stránky školky.

Úplata za vzdělávání v mateřské škole za měsíc březen, se snižuje na polovinu částky, tedy 210 Kč.  O vrácení přeplatků Vás budeme informovat.
Úplata za vzdělávání v mateřské škole v měsíci dubnu zatím zůstává celá částka, o možné změně budeme informovat.

Děkujeme za pochopení a opět přejeme pevné zdraví! 🍀
Pozdravujte děti 😊

„Hrajeme si na školku“

Vážení rodiče,
jsme si vědomi této situace, kdy nemůžeme Vaše děti připravovat a vzdělávat.
Proto jsme vytvořili novou složku http://msmarub.cz/hrajeme-si-na-skolku/, kam jsme přidali odkaz na pár vzdělávacích stránek, odkud můžete čerpat inspiraci pro práci s dětmi.

Složka bude postupně doplňována o nové nápady.
Děkujeme

TZAplikace Dopravní Výchova  – možnost, jak se vzdělávat i v dopravní výchově

Aktuální informace 16.3.2020

Mateřská škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 16, okres Uherské Hradiště

                Rozhodnutí o přerušení provozu mateřské školy

V souladu s doporučením státních orgánů v souvislosti s přijetím mimořádného opatření v rámci nepříznivého vývoje epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19, vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu v ČR a po projednání se zřizovatelem rozhodla ředitelka mateřské školy v souladu s § 131 odst. 1 v souladu s § 132 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) o přerušení provozu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 16, okres Uherské Hradiště.

Provoz bude přerušen vzhledem k výše uvedeným skutečnostem na základě jednání s rodiči na dobu nezbytně nutnou od úterý 17. března 2020 do odvolání (minimálně do 27. března 2020) a dle aktuálního rozhodnutí státních orgánů.
Rodiče mají možnost čerpat ošetřovné.

V Uherském Brodě dne 16.03.2020

Pro umístění dětí, jejichž rodiče NUTNĚ potřebují, náhradní provoz zajišťuje MŠ Svatopluka Čecha. Jako přihláška poslouží kopie evidenčního listu, který je k vyzvednutí u ředitelky kmenové školky.
Děkujeme za pochopení a přejeme všem ať se brzy ve zdraví opět sejdeme

Pro vystavení OČR či vydání kopie evidenčního listu kontaktujte ředitelku školy – mobil 739 318 149

 

Aktuální informace

Vážení rodiče, v souvislosti s šířením onemocnění COVID – 19 a po dohodě se zřizovatelem, provoz mateřské školy nadále zůstává.
Důsledně žádáme zákonné zástupce dětí navštěvujících mateřskou školu, aby v případech, kdy je to možné, si své děti od pondělí 16. 3. 2020 ponechali doma. Děkujeme Vám

Aktuální informace ze dne 13.3.2020

Upozornění pro rodiče
Na poradě se zřizovatelem dne 13.3.2020 bylo dohodnuto, že provoz mateřské školy nebude přerušen.
I přesto důrazně žádáme rodiče, aby zvážili docházku svých dětí do mateřské školy, z důvodu ochrany zdraví všech.

 Všechny aktuální informace týkající se případného uzavření mateřské školy Vám budou sděleny na webových stránkách školy.