Spolupráce zpěváka Petra Bendeho a dětí z MŠ Mariánské náměstí

Co vše se skrývalo, co předcházelo nezapomenutelnému zážitku z vystoupení Petra Bendeho s dětmi z mateřské školy Mariánské náměstí? Odpověď je jednoduchá! Práce není prací ale koníčkem a zábavou. A práce s malými dětmi Vás naplňuje radostí a štěstím. Když děti slyšely píseň Tráva, tak se ze zelené školky na náměstí už neozývalo nic jiného … A protože děti byly skutečně nadšeny a chtěly Bendeho každý den a pořád, nemohla jsem si jejich radost nechat jen pro sebe. Videonahrávku jsem zaslala Petru Bendemu. Odpověď přišla záhy a byla moc povzbudivá, nešetřil slov chvály. Přirozená příprava před vystoupením byla doprovázena na dřevěný cajon, dřívka, rolničky a velkou oporou a pomocí byl výborný kytarista Ivo Jurčík,  kterému tímto také moc děkuji za čas a energii, kterou nám věnoval. Děti se mnohému naučily, poznaly nové hudební nástroje, nahlédly do zákulisí zpěváků, poznaly reflektory hvězd.

Myslím, že Petr Bende neprohloupil, když děti pozval jako hosty na jeho akustický koncert v amfiteátru muzea. Děti tento okamžik povznesly do výšin a věřím, nejen ony si odnáší nezapomenutelné zážitky. Diváci byly svědky pravé nefalšované radosti a nadšení, které umí předávat pouze děti!

Děkuji Petru Bendemu, rodičům dětí, kolektivu školky za velkou podporu a že v nás věřili! Největší poděkování však patří dětem, na které jsme všichni velmi pyšní a hrdí!

https://www.ub.cz/zpravy/Petra-Bendeho-doprovodily-deti-ze-skolky?fbclid=IwAR2OVC1Dzyami8CT6KIswFUI07mx0SbSnjyjR3d_X05z3CVrOPveutXJKaY

https://elenkas.rajce.idnes.cz/Koncert_Petra_Bendeho/

https://www.facebook.com/grafik.art.cz/photos/a.3223345481087794/3223350127753996/?type=3&theater

Marie Johaníková, ředitelka školy
https://www.facebook.com/petrbendeband/videos/2693404880946919/

https://www.facebook.com/muzeumjakuherskybrod/photos/a.2932709780174680/2932708653508126/?type=3&theater

Děti z MŠ Mariánské náměstí a Petr Bende

Úžasnou energii a nadšení přinesly na dnešní koncert Petra Bendeho v muzeu děti z Mateřské školy Mariánské náměstí

Zveřejnil(a) Město Uherský Brod dne Čtvrtek 30. července 2020

Milí „Motýlci“

Milí dospělí ,,Motýlci“,
chceme ještě jednou moc poděkovat za krásný dárek a kytičku! Děkujeme za léta spolupráce a prožití krásných chvil s vašimi dětmi i s vámi samotnými. Měli jsme velké štěstí, že do naší školičky jste zavítali právě vy. Je nám velmi líto, že něco hezkého končí! Ale vždy když něco končí, zároveň i začíná! Proto přejeme vám i dětem ať máte před sebou krásny začátek dlouhé cesty… Neskonale si Vás vážíme a budeme dlouho vzpomínat

Upozornění pro rodiče

Upozornění pro rodiče – Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2020/2021

Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle § 6 odst. 1 –  6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., jsou stanovena následující pravidla:

  1. Pro děti, které dosáhnou do 31. srpna 2020 pěti let a poté až do nástupu do základní školy je předškolní vzdělávání od 1. září 2020 povinné a  bezúplatné.
  2. Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 450kč měsíčně
  3. Úplata je vždy splatná 15. den příslušného měsíce, ve výjimečných případech nejpozději, dle dohody s ředitelkou školy.
  4. O snížení nebo prominutí úplaty za předškolní vzdělávání, rozhoduje vždy ředitelka mateřské školy.
  5. Osvobozen od úplaty je
   a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
   b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
   c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
   d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

Žádáme rodiče, aby změnili výši trvalého příkazu v bankách!
Zároveň žádáme rodiče, jejichž dítě dosáhnou do 31.8.2020 pěti let, aby trvalé příkazy k 1.9.2020 zrušili!

 

 

 

Schůzka pro rodiče (nově příchozí děti)

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 16.06.2020 v 15:00 hodin ve třídě u Berušek.

Program:
1.Seznámení se ŠVP a školním řádem
2.Úplata za vzdělávání
3.Úplata za stravování
4.Dokumentace k podepsání
5.Otisky a zápis zákonných zástupců do registrace pro příchody a odchody dětí

Nocování předškoláků

Z důvodu zpřísněných hygienických a bezpečnostních opatření bude letos nocování dětí probíhat od 15.00 do 22.00 hodin dne 18.6. Děti navštíví hvězdárnu a planetárium. Obejdeme společně sluneční soustavu a večer proběhne program na školní zahradě s opékáním špekáčků. Budeme čekat na setmění a budeme doufat, že uvidíme probouzející se pohádkové bytosti v parku. A pokud nikdo nezabloudí po cestě parkem, rodiče si nás vyzvednou v 22.00 hodin u mateřské školy.
Tato akce je pouze pro děti,které příští školní rok odchází do 1.třídy.

Ukončení školního roku

Milé děti a rodiče,
srdečně Vás zveme na rozloučení s letošním školním rokem, který byl bohužel velmi hektický a neúplný.
Rozloučení proběhne od 15 hodin v parku pro:
třídu Berušek dne 24.6.
třídu Čmeláků dne 23.6.
třídu Motýlků 25.6.
Prožijeme společně se svými kamarády a paní učitelkami ze třídy chvilku zábavy a popřejeme si krásné léto a prázdniny.

Upozornění

Vážení rodiče,
upozorňujeme na zvýšený výskyt klíšťat ! Děti pozorně a řádně prohlížejte. Děkujeme

Informace 1.6.

V pondělí 1.6. jdeme na výstavu „Kniha džunglí“ do muzea.
Z tohoto důvodu jsou nutné roušky. Dejte je dětem do skříňky.