Benefiční koncert pro Dobré ruce

Benefiční koncert pro Dobré ruce (kočičí útulek Zlín)
s
Honzou Grebíkem a Kamilou Polonyovou

dáváme všem našim dětem a rodičům na vědomí, že v dnešních dnech ve školce chystáme překvapení, kterým chceme přispět k dobré věci.
Pokud nám budete chtít pomoci a udělat dobrý skutek, přijďte za námi dne 18.8.2021 v 17:00 hodin na Hvězdárnu v Uherském Brodě. Písničky a tanec, které jsou jako překvapení, všechny děti znají, není se čeho bát, tak přijďte nás podpořit. Těšíme se na všechny

Bližší informace zde: https://www.facebook.com/events/503609040845638?ref=newsfeed

Poděkovaní

Moc děkujeme za pomoc a spolupráci rodičům, kteří se podíleli na akci Nocování! A že Vás bylo😉 … Velmi si vážíme sponzorských darů jak finančních tak nefinančních, dobrůtek pečených, sladkých, slaných, studených, čokoládových dobrého pití a melouny ty si děti ještě dají i po neděli 😀 a pohádkové bytosti v parku tento večer vstoupily do dějin😉 … Moc děkujeme! Do konce roku se společně ještě potěšíme a určitě to budou opět vydařené akce, na které budeme dlouho v dobrém vzpomínat!

 

Rozhodnutí o přijetí

vyvěšené-rozhodnutí

Informativní schůzka rodičů nově přijatých dětí se koná v pondělí 28.06.2021 od 15:00 hodin.

Program schůzky:

  1. Výdej rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy
  2. Seznámení se školním řádem školy
  3. Předání dokumentace k vyplnění – evidenční list dítěte, souhlas se zpracováním osobních údajů, přihláška ke školnímu stravování
  4. Dotazy
  5. Přiřazení otisků prstů do bezpečnostní krabičky od vstupu do školy

Den Otců

Milí tatínci, zveme Vás na již tradiční oslavu Vašeho svátku, který proběhne 18.6. v parku s dětmi. Všichni se sejdeme buď u mš nebo v parku v deset hodin.

Těšíme se na všechny tatínky …

Školní výlet – Pirátská plavba po Baťově Kanále

Školní výlet – Pirátská plavba po Baťově Kanále

Odjezd od mš v 7:30 hodin
Příjezd do MŠ cca 13:30 hodin
Autobusem jedeme do Vnorov, kde nasedneme na pirátskou loď.
Na lodi poplujeme cca 30 minut za doprovodu zpěvu a hry na kytaru a samozřejmě dobré jídlo a pití z mš nebude chybět … určitě se v pirátských batůžcích najde i mls od maminek – prosíme, nedávejte dětem čokoládu ani nic, co by se mohlo horkem roztéci.
Loď nás převeze na místo, kde budou děti plnit různé úkoly na stanovištích a samozřejmostí je hledání pirátské truhly s odměnou. Program cca 2 hodiny.
Po nalezení pirátské truhly nás loď převeze opět k autobusu.

Cena výletu:
Autobus (cenu nevím, po výletu bude rozpočítána dle počtu dětí)
Plavba lodí 159Kč
Pirátský šátek 69 Kč
Výlet bude financován z projektu Šablony pro mateřské školy II. Pokud by cena autobusu přesáhla částku, kterou na ni v projektu máme vytyčenou, rodiče budou informováni o doplatku po výletě.
Děkujeme a těšíme se

Informace 6.5.2021

Informujeme rodiče, že na dnešním jednání vlády došlo od 10.5. k dalšímu rozvolnění a děti z mateřských škol ve Zlínském kraji mohou opět nastoupit do mateřských škol. Nově u dětí nebude prováděno testování.

Dále informujeme rodiče, že není potřeba hlášení příchodu dítěte, provoz školky bude fungovat jako obvykle. Těšíme se na všechny 🙂
I nadále platí, co nejkratší čas při pohybu v budově školky, doprovázející pouze jedna osoba s respirátorem na obličeji. Děkuji za pochopení

Informace

Vážení rodiče, upozorňujeme, že od pondělí 3.5. platí nové vládní opatření, které se týká testování. Dle tohoto se testování koná 1x týdně.