Vánoční koledování

Milí rodiče,
posíláme Vánoční koledování ve formě videonahrávky, kterou si můžete stáhnout v popisku alba zde  https://msmarub.rajce.idnes.cz/Vanocni_koledovani/

Motýlci koledovali i na radnici:
https://www.facebook.com/uherskybrod.cz/photos/pcb.3027492864172155/3027492647505510

https://www.facebook.com/uherskybrod.cz/videos/1321278384994731

 

Zároveň Vám a vašim blízkým přejeme pohodové a krásné vánoce! Ať se v novém roce zase všichni ve zdraví sejdeme ♥

V MŠ se opět sejdeme 3. ledna 2022

 

Protiepidemická opatření

Protiepidemická opatření vzhledem ke Covid – 19 od 1.9.2021 do odvolání

 1. Nevyžaduje se prohlášení o bezinfekčnosti
 2. Prosíme o kontrolu a aktualizaci telefonních kontaktů na zákonné zástupce
 3. Pokud se projeví u dítěte nemoc, podezření na nemoc informujte o tom třídní učitelky na konkrétní telefony ve třídách:

572 805 674 – třída Motýlci

572 805 673 – třída Čmeláčci

572 805 672 – třída Berušky

 1. Žádáme, aby do MŠ doprovázela dítě pouze jedna osoba a taktéž při odchodu z MŠ. Doprovázející osoba se v budově MŠ zdržuje pouze nezbytně nutnou dobu!
 2. Každá osoba (dítě ne) je povinna při vstupu do MŠ si zakrýt dýchací cesty takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.
 3. Při zjištění u jednotlivých dětí příznaků infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 4. Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
 5. Podle aktuálně platného ochranného opatření MZd ČR, osoby, které se vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy, jsou po vstupu na území ČR podrobit se testu na stanovení přítomnosti Viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku testu musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci.

Děkujeme za důsledné dodržování těchto pokynů a za pochopení!

 

 

 

 

Upozornění pro rodiče

Upozornění pro rodiče
Od 1.9.2021 se zvyšuje limit platby za školní stravování, a to: děti do 6 let, celodenní strava 37 Kč, děti od 7 let 41 Kč. Žádáme rodiče o zvýšení limitu pro inkaso v bance na 900 Kč.

Poděkovaní

Moc děkujeme za pomoc a spolupráci rodičům, kteří se podíleli na akci Nocování! A že Vás bylo😉 … Velmi si vážíme sponzorských darů jak finančních tak nefinančních, dobrůtek pečených, sladkých, slaných, studených, čokoládových dobrého pití a melouny ty si děti ještě dají i po neděli 😀 a pohádkové bytosti v parku tento večer vstoupily do dějin😉 … Moc děkujeme! Do konce roku se společně ještě potěšíme a určitě to budou opět vydařené akce, na které budeme dlouho v dobrém vzpomínat!

 

Rozhodnutí o přijetí

vyvěšené-rozhodnutí

Informativní schůzka rodičů nově přijatých dětí se koná v pondělí 28.06.2021 od 15:00 hodin.

Program schůzky:

 1. Výdej rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy
 2. Seznámení se školním řádem školy
 3. Předání dokumentace k vyplnění – evidenční list dítěte, souhlas se zpracováním osobních údajů, přihláška ke školnímu stravování
 4. Dotazy
 5. Přiřazení otisků prstů do bezpečnostní krabičky od vstupu do školy

Den Otců

Milí tatínci, zveme Vás na již tradiční oslavu Vašeho svátku, který proběhne 18.6. v parku s dětmi. Všichni se sejdeme buď u mš nebo v parku v deset hodin.

Těšíme se na všechny tatínky …