Schůzka pro rodiče (nově příchozí děti)

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 16.06.2020 v 15:00 hodin ve třídě u Berušek.

Program:
1.Seznámení se ŠVP a školním řádem
2.Úplata za vzdělávání
3.Úplata za stravování
4.Dokumentace k podepsání
5.Otisky a zápis zákonných zástupců do registrace pro příchody a odchody dětí

Nocování předškoláků

Z důvodu zpřísněných hygienických a bezpečnostních opatření bude letos nocování dětí probíhat od 15.00 do 22.00 hodin dne 18.6. Děti navštíví hvězdárnu a planetárium. Obejdeme společně sluneční soustavu a večer proběhne program na školní zahradě s opékáním špekáčků. Budeme čekat na setmění a budeme doufat, že uvidíme probouzející se pohádkové bytosti v parku. A pokud nikdo nezabloudí po cestě parkem, rodiče si nás vyzvednou v 22.00 hodin u mateřské školy.
Tato akce je pouze pro děti,které příští školní rok odchází do 1.třídy.

Ukončení školního roku

Milé děti a rodiče,
srdečně Vás zveme na rozloučení s letošním školním rokem, který byl bohužel velmi hektický a neúplný.
Rozloučení proběhne od 15 hodin v parku pro:
třídu Berušek dne 24.6.
třídu Čmeláků dne 23.6.
třídu Motýlků 25.6.
Prožijeme společně se svými kamarády a paní učitelkami ze třídy chvilku zábavy a popřejeme si krásné léto a prázdniny.

Upozornění

Vážení rodiče,
upozorňujeme na zvýšený výskyt klíšťat ! Děti pozorně a řádně prohlížejte. Děkujeme

Informace 1.6.

V pondělí 1.6. jdeme na výstavu „Kniha džunglí“ do muzea.
Z tohoto důvodu jsou nutné roušky. Dejte je dětem do skříňky.

Informace ze dne 21.05.2020

Dnes na poradě se zástupci zřizovatele Města Uherský Brod se projednávala úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole z hlediska ukončeného nouzového stavu v ČR. Po dohodě se zřizovatelem Městem Uherský Brod se úplata za vzdělávání v mateřské škole za měsíc květen stanovuje na 310 Kč pro docházející děti, úplata zdarma pro děti nedocházejících do mateřské školy.

Od měsíce června se stanovuje úplata 420 Kč pro docházející děti, 210 Kč pro nedocházející děti.

 

Děkujeme za pochopení

Prázdninový provoz

2020 Provoz MŠ po koronaviru

Žádáme rodiče, aby do konce května podali zprávu o tom, zda jejich dítě bude navštěvovat školku o letních prázdninách. Informace o docházce v letním provozu je velmi důležitá z důvodu přijímání „cizích dětí“.

Děti, které nemají trvalé bydliště v Uherském Brodě a děti, které nejsou přes školní rok zapsány do mateřské školy sídlící v Uherském Brodě, nebudou přijímány v letním provozu!
Děkujeme za pochopení

Informace ze dne 5.5.2020

Mateřská škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 16, okres Uherské Hradiště
Ič 70991979, tel. 572 805 670, email reditelka@msmarub.cz, www.msmarub.cz

V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření byly ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v úzké spolupráci s ministerstvem zdravotnictví zaslány hygienické a provozní podmínky formou manuálu. (Celý manuál ke čtení zde ochrana_zdravi_ms )

Dle daného manuálu bude provoz mateřské školy v období od 11.5. do konce školního roku 2019/2020 probíhat za velmi přísných hygienicko-organizačních opatření, která budou obnášet následující striktní pravidla:

 1. Do šatny bude vpuštěn vždy jen jeden zákonný zástupce, který musí dodržet daná hygienická pravidla:    
  – desinfekce rukou u vchodu do MŠ
  – roušku či jiné krytí obličejové části
 2. Zákonný zástupce je povinen se zdržovat na vyhrazeném místě v MŠ pouze nezbytně nutnou dobu.
 3. Z důvodu udržení malých skupin ve třídách mateřské školy žádáme rodiče dětí – maminky na MD  a  nezaměstnané rodiče, aby zvážili, zda dítě bude mateřskou školu navštěvovat.
 4. Pokud bude dítě do konce školního roku omluveno, úplata za školní vzdělávání je zdarma
 5. Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 6. Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem
 7. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 8. Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.
 9. Vždy v pondělí budeme vyžadovat od vás Čestné prohlášení zákonného zástupce o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které je zde příloha_čestné_prohlášení

Tímto prohlášením potvrzujete, že se u vašeho dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění a že jste byli seznámeni s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 • Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 • Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 • Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 • Porucha imunitního systému, např.
 1. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
 2. b) při protinádorové léčbě,
 3. c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 • Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 • Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 • Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 • Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.