Milí „Motýlci“

Milí dospělí ,,Motýlci“,
chceme ještě jednou moc poděkovat za krásný dárek a kytičku! Děkujeme za léta spolupráce a prožití krásných chvil s vašimi dětmi i s vámi samotnými. Měli jsme velké štěstí, že do naší školičky jste zavítali právě vy. Je nám velmi líto, že něco hezkého končí! Ale vždy když něco končí, zároveň i začíná! Proto přejeme vám i dětem ať máte před sebou krásny začátek dlouhé cesty… Neskonale si Vás vážíme a budeme dlouho vzpomínat

Upozornění pro rodiče

Upozornění pro rodiče – Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2020/2021

Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle § 6 odst. 1 –  6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., jsou stanovena následující pravidla:

  1. Pro děti, které dosáhnou do 31. srpna 2020 pěti let a poté až do nástupu do základní školy je předškolní vzdělávání od 1. září 2020 povinné a  bezúplatné.
  2. Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 450kč měsíčně
  3. Úplata je vždy splatná 15. den příslušného měsíce, ve výjimečných případech nejpozději, dle dohody s ředitelkou školy.
  4. O snížení nebo prominutí úplaty za předškolní vzdělávání, rozhoduje vždy ředitelka mateřské školy.
  5. Osvobozen od úplaty je
   a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
   b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
   c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
   d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

Žádáme rodiče, aby změnili výši trvalého příkazu v bankách!
Zároveň žádáme rodiče, jejichž dítě dosáhnou do 31.8.2020 pěti let, aby trvalé příkazy k 1.9.2020 zrušili!

 

 

 

Schůzka pro rodiče (nově příchozí děti)

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 16.06.2020 v 15:00 hodin ve třídě u Berušek.

Program:
1.Seznámení se ŠVP a školním řádem
2.Úplata za vzdělávání
3.Úplata za stravování
4.Dokumentace k podepsání
5.Otisky a zápis zákonných zástupců do registrace pro příchody a odchody dětí

Nocování předškoláků

Z důvodu zpřísněných hygienických a bezpečnostních opatření bude letos nocování dětí probíhat od 15.00 do 22.00 hodin dne 18.6. Děti navštíví hvězdárnu a planetárium. Obejdeme společně sluneční soustavu a večer proběhne program na školní zahradě s opékáním špekáčků. Budeme čekat na setmění a budeme doufat, že uvidíme probouzející se pohádkové bytosti v parku. A pokud nikdo nezabloudí po cestě parkem, rodiče si nás vyzvednou v 22.00 hodin u mateřské školy.
Tato akce je pouze pro děti,které příští školní rok odchází do 1.třídy.

Ukončení školního roku

Milé děti a rodiče,
srdečně Vás zveme na rozloučení s letošním školním rokem, který byl bohužel velmi hektický a neúplný.
Rozloučení proběhne od 15 hodin v parku pro:
třídu Berušek dne 24.6.
třídu Čmeláků dne 23.6.
třídu Motýlků 25.6.
Prožijeme společně se svými kamarády a paní učitelkami ze třídy chvilku zábavy a popřejeme si krásné léto a prázdniny.

Upozornění

Vážení rodiče,
upozorňujeme na zvýšený výskyt klíšťat ! Děti pozorně a řádně prohlížejte. Děkujeme

Informace 1.6.

V pondělí 1.6. jdeme na výstavu „Kniha džunglí“ do muzea.
Z tohoto důvodu jsou nutné roušky. Dejte je dětem do skříňky.