Vážení rodiče

Vážení rodiče,
úplata za předškolní vzdělávání v měsíci březen je zdarma.
Vzniklý přeplatek Vám bude vrácen.

Určené MŠ pro děti zaměstnanců IZS

Opatřením hejtmana ZK ze dne 11.03.2021 byly pověřeny v Uherském Brodě hlídáním dětí od 15. března 2 mateřské školy.
Mateřská škola, Uherský Brod, Primátora Hájka 2030, okres Uherské Hradiště, Mateřská škola
Uherský Brod, Obchodní 1639, okres Uherské Hradiště
A to v pořadí: od 15.03.2021 do 19.03.2021 bude v provozu MŠ Primátora Hájka
od 22.03.2021 do konce nouzového stavu MŠ Obchodní

Péče bude poskytována pouze pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou:
● zaměstnanci bezpečnostních sborů,
● zaměstnanci obecní policie,
● zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
● zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
● zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
● sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
●sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999   Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
● zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
● zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
● zaměstnanci Finanční správy České republiky,
● příslušníky ozbrojených sil,
● zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
● pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
● zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
● zaměstnanci zařízení školního stravování,
● zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,
● zaměstnanci České pošty, s. p.,

Informace k distančnímu vzdělávání

Informace k distančnímu vzdělávání

MŠMT vydalo manuál pro distanční vzdělávání v mateřské škole. Toto vzdělávání se vztahuje na děti s povinným předškolním vzděláváním, tedy celá třída Motýlků a tři kamarádi u Čmeláčků.

Jelikož je povinností MŠ zajistit distanční vzdělávání a povinností dětí se tímto způsobem vzdělávat, z tohoto důvodu je nutné evidovat účast dětí na vzdělávání.  Proto …

  1. Prosím, vytiskněte si doma obrázek Draka Korona – pod textem
  2. Každý den děti vymalují kousek draka, podle toho, kolik úkolů plnily
  3. Rodič, prosím, do vykresleného kousku draka vepíše datum, kdy se tento kousek splnil
  4. Tento obrázek bude, děti, vaším domácím úkolem, který pak donesete ukázat do školky 😊
  5. Nutné je i omluvení dětí z výuky. Ředitelka má oprávnění požadovat doložení důvodu nepřítomnosti dítěte a zákonný zástupce je povinen důvody doložit do 3 dnů. Od 8.3. do 12.3. jsou jarní prázdniny a v tento týden je většina dětí omluvena. (zájem o docházku poslouží jako omluvenka)

Informace pro budoucí prvňáčky

Vzhledem k aktuální situaci nabízíme možnost bezplatného přístupu k interaktivní pracovní učebnici Zápis je tu až do 30. 4. 2021 – spustíte ji snadno zde. Publikace obsahuje základ, který by měl znát každý předškolák, a je pomocníkem v přípravě na blížící se zápis do 1. ročníku ZŠ.

S předškoláky se dá jednoduše sdílet odkaz na konkrétní stránky nebo cvičení pomocí funkce sdílení odkazů – videonávod zde.

Velkou výhodou také je, že pedagogové i rodiče mohou z MIUč+ (multimediální interaktivní učebnice) až do 30. 4. 2021 zdarma tisknout dvoustrany i jednotlivá cvičení – videonávod zde.

Tištěnou verzi Zápis je tu máme skladem na našem e-shopu.

Informace pro rodiče k uzavření mateřské školy od 1.3.2021

Informace pro rodiče k uzavření mateřské školy od 1.3.2021

Milí rodiče,
z důvodu vládního nařízení se od pondělí 1. března uzavřou všechny mateřské školy. Zákonný zástupce, který zůstane doma s dítětem, má nárok na čerpání ošetřování člena rodiny (čerpání OČR). Mateřská škola již nebude vydávat potvrzení o uzavření školy. Odkaz na tiskopis k vyplnění on-line najdete zde: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

Návod k vyplnění:
Název školy: Mateřská škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 16, okres Uherské Hradiště
IČ: 70991979
Ulice: Mariánské náměstí 16
Obec: Uherský Brod
Psč: 688 01
Důvod uzavření:  nařízení vlády č. 200 ze dne 27.2.2021
Uvedené zařízení bylo uzavřeno od 1.3.2021

Informace k distančnímu vzdělávání pro děti s povinným předškolním vzděláváním:

Na stránkách https://msmarub.cz/hrajeme-si-na-skolku/ . Zde budou ke stažení různé pracovní listy, výchovně vzdělávací odkazy, hry, říkadla, pohádky … vše budeme pravidelně aktualizovat.

Přejeme si všichni, přejeme všem pevné zdraví a pozitivní mysl J
Ať je to už co nejdříve za námi a zase se všichni sejdeme!!
Za celý kolektiv mateřské školy Marie Johaníková

Masopust v MŠ

V úterý 16.2.2021 proběhne v každé třídě masopustní veselí.
Připravte dětem masky.
Děkujeme

„Mateřinky na sněhu“

Zelená školka se neztratí ani v modré, zimní, sněživé a mrazivé době … Děkujeme za příspěvek pana Slavíčka, skrytého a přejícího pozorovatele dění v parku…

https://slovacky.denik.cz/zpravy_region/uherskobrodske-materinky-na-snehu-20210123.html?fbclid=IwAR1cGIfX-pi2FWiYNY6u7Lw0vzgRHHtf5NvbT1lBOUl3eQoMqKt-rT5prpM

„Tyršovými sady téměř každý den kolem desáté procházejí děti z místních mateřských škol. Pochopitelně se svými učitelkami.
Kráčí způsobně ve dvojicích, zpravidla se drží za ručky. Mají si pořád o čem spolu vykládat, zejména pak děvčátka.
Ale i paní učitelky mají své povinnosti, musí v průvodu ohlídat některé nezbednější jedince, tentokrát kluky.
„Karlíku, tam nechoď! A děti, pozdravily jste toho pána, co šel kolem? „Dobrý den, dobrý den,“ zaznívá ze všech stran.
Občas se děti podívají do korun okolních stromů, to když jejich kmen svým pohybem ve spirále obtáčejí mrštné veverky.
Pokud je tomu tak, paní učitelky podají dětem o zvířátkách zasvěcenější výklad.
„A paní učitelko, tam, tam jsou dvě, a honí se,“ hlásí jeden klučina. Ostatní děti si po této informaci mohou hlavu vykroutit.
Ale přirozeně i jiní tvorové jsou v parku k vidění.
Třeba pestře zbarvené sojky. Opět tedy musí paní učitelka přijít s odbornějším vysvětlením a následnou otázkou.
„Líbí se vám tito ptáčci?“
„Ano, ano, a jsou barevné, paní učitelko,“ řečnější drobotina reaguje. Horší ale je, když kolem zástupu dětí prochází někdo se psem.
Děti zbystří pozornost, některé bázlivě poodstoupí a s otázkou v očích vzhlédnou k paní učitelce. Ta je uklidňuje slovy: „Děti, nebojte se, pán má jistě na vodítku hodného pejska, že ano, pane?“
„Samo, Kazan je přátelský pes,“ ochotně odpovídá majitel zvířete.
Děti jeho slova zjevně uklidní.
Některé z nich by psíka možná i chtěly pohladit, ale to samozřejmě nejde, bylo by to příliš nebezpečné.
Ale dítka nejenom po parku chodí, musí být v aktivnějším pohybu, a tak na pokyn svých opatrovatelek pobíhají po cestičkách, závodí mezi sebou, prostě se radují, tak jak bývá u dětí tohoto věku zvykem.
Tak to ale přece má být.
Stejně je ale zajímavé, kolik energie v sobě mají, a tak ji potřebují, holt, vybít. V parku je tolik zajímavých míst k prohlížení.
Kolik jenom tajemství skrývá takový pařez?
Musí se klacíkem přece důkladně prozkoumat, ne?
Ale zdaleka největší zábavou v těchto dnech je pro děti skotačení na sněhu.
Ten konečně po mnoha týdnech napadl, i když na stavění sněhuláků ještě svou konzistencí většinou není.
Není ho příliš mnoho, ale i těch pár centimetrů dětem stačí. A tak kluzáky a boby se to na jednom z mírných svahů městského parku jenom hemží.
Tolik radosti se jen tak nevidí.
Dítka si na plast sedají, pravda, někdy jim to trochu déle trvá, sama se nožkami odrážejí, nebo jim v tom úsilí je nápomocen kamarád, kamarádka.
V řadě případů pak paní učitelka popostrčením dopomůže „vozidlu“ k rozjezdu. Ale po hodince „ladovských“ radovánek je třeba už zábavu ukončit a vydat se k „obídku“.
Děti se parkovou cestou navracejí do školky s červenými tvářičkami, dychtivě si navzájem sdělují zážitky z jízd, no, co více dodat?
Zima má i v dnešní náročné době svá kouzla, a toto je jedno z nich.

Jaromír Slavíček

 

 

 

Milí rodiče

Milí rodiče,
v letošním roce jsme Vás bohužel nemohli pozvat na vánoční koledování do mateřské školy, ale s dětmi jsme si vánoční atmosféru udělali a připravili jsme pro Vás vánoční pozdrav formou videonahrávky, kterou si můžete stáhnout na rajčeti v popisku:

https://msmarub.rajce.idnes.cz/Koledovani_u_berusek/

https://msmarub.rajce.idnes.cz/Koledovani_u_cmelacku/

https://msmarub.rajce.idnes.cz/Koledovani_u_motylku/

V mateřské škole se opět sejdeme 4. ledna 2021

Informace o konzultačních hodinách

Z důvodu těžkého období a s tím spojena častá absence dětí, informujeme rodiče, že konzultační hodiny ve všech třídách budou probíhat v jarních měsících. Děkujeme za pochopení

Info plavání + bruslení

PLAVÁNÍ
Předplavecký výcvik dětí ze třídy motýlků bude probíhat v Plavecké škole CPA Delfín Uh. Brod.

První lekce třídy motýlků začíná v pátek 11.9. 2020 od 10:30 – 11:15 hod.

Dětem připravte batůžek, do kterého přichystejte:
→ Plavky
→ Osušku
→ Koupací čepici