Informace ze dne 27.3.2020

Omezení provozu mateřské školy trvá do odvolání. Sledujte i nadále internetové stránky školky.

Úplata za vzdělávání v mateřské škole za měsíc březen, se snižuje na polovinu částky, tedy 210 Kč.  O vrácení přeplatků Vás budeme informovat.
Úplata za vzdělávání v mateřské škole v měsíci dubnu zatím zůstává celá částka, o možné změně budeme informovat.

Děkujeme za pochopení a opět přejeme pevné zdraví! 🍀
Pozdravujte děti 😊

„Hrajeme si na školku“

Vážení rodiče,
jsme si vědomi této situace, kdy nemůžeme Vaše děti připravovat a vzdělávat.
Proto jsme vytvořili novou složku http://msmarub.cz/hrajeme-si-na-skolku/, kam jsme přidali odkaz na pár vzdělávacích stránek, odkud můžete čerpat inspiraci pro práci s dětmi.

Složka bude postupně doplňována o nové nápady.
Děkujeme

TZAplikace Dopravní Výchova  – možnost, jak se vzdělávat i v dopravní výchově

Rodičovská schůzka

Rodičovská schůzka pro třídu motýlků proběhne v úterý 28. ledna v 15:00.

▪ hostem budou paní učitelky ze ZŠ
▪ téma: školní zralost, zápis do 1.tříd
▪ ukázka „Píšeme podle písniček“

 

Informace

Poslední výuka plavání v I. pololetí proběhne 24. ledna 2020.
17. ledna se koná den otevřených dveří na CPA Delfín.

Vánoční dílničky

Vánoční dílny v MŠ Mariánské náměstí aneb Děti i rodiče v zajetí tvorby

Na středeční odpoledne 4.prosince 2019 přichystal pedagogický kolektiv Mateřské školy na Mariánském náměstí ve spolupráci s rodiči Vánoční dílny. Třída Motýlků se od 15. hodiny proměnila v tvořivý prostor plný štěbetání a výskotu radosti z tvoření. Děti a rodiče tak měli příležitost být spolu, a společnými silami si vyrobit několik vánočních dekorací.  V nabídce byli papíroví andělé, vánoční stromečky, kouzelní kapříci a nechybělo ani vždy oblíbené zdobení perníčků. Většina dětí si odnášela domů kompletní sadu, protože vyrábění se opravdu nedalo odolat. Atmosféra byla příjemná, bavili se děti, rodiče i paní učitelky pod vedením paní ředitelky Marie Johaníkové. Určitě zde mohu poděkovat za všechny zúčastněné celému kolektivu MŠ Mariánské náměstí za čas a energii, který přípravě dílen věnoval a také rodičům a dětem za vytvoření pohodové vánoční atmosféry, kde čas přestal existovat, a předvánoční shon odvála radost z tvoření a spolubytí. Už se těšíme na příští rok!

maminka Lucie Kubišová

Vánoční koledování

„Těšíme se na Vánoce, nejkrásnější svátky v roce. Už už aby tady byly, aby se nám
nezpozdily.“

Nejen děti se těší na Vánoce. I „dospěláci“ si rádi připomenou ty krásné časy radosti a lásky v kruhu rodiny. Proto přijměte pozvání na vánoční koledování, které se uskuteční:

» Třída berušek11.12.2019 v 15:00 hod. (třída berušek)

» Třída čmeláčků 12.12.2019 v 15:00 hod. (třída motýlků)

» Třída motýlků –10.12.2019. v 15:00 hod. (třída motýlků)

Součástí koledování bude i hra na flétnu.