Informace o konzultačních hodinách

Z důvodu těžkého období a s tím spojena častá absence dětí, informujeme rodiče, že konzultační hodiny ve všech třídách budou probíhat v jarních měsících. Děkujeme za pochopení

Info plavání + bruslení

PLAVÁNÍ
Předplavecký výcvik dětí ze třídy motýlků bude probíhat v Plavecké škole CPA Delfín Uh. Brod.

První lekce třídy motýlků začíná v pátek 11.9. 2020 od 10:30 – 11:15 hod.

Dětem připravte batůžek, do kterého přichystejte:
→ Plavky
→ Osušku
→ Koupací čepici

 

 

Info

Žádáme rodiče, aby při pohybu v mateřské škole používali roušku či jinou ochranu úst a nosu a děti VŽDY přiváděla a odváděla jedna osoba. Dále, aby tato osoba VŽDY svůj pohyb v mateřské škole omezila jen na co nejnutnější dobu!

Děkujeme za pochopení

Rodičovská schůzka

Vážení rodiče, dne 8.9.2020 od 15:00 hodin Vás srdečně zveme na rodičovskou schůzku.

Osnova:
● Školní řád
● Covid – 19
● Výchovně vzdělávací program
● Platby v mateřské škole
● Projednání příspěvku SRPŠ
● Diskuze

Hračky a plyšáci v mateřské škole

Z důvodu covidové situace nedoporučujeme a apelujeme na rodiče, aby dětem vysvětlili, že v této složité době není vhodné nosit hračky do mateřské školy (hrozí přenos nemoci). Ve školce je k dispozici spousta různých plyšových hraček, které si děti mohou půjčit.

Jelikož se blíží začátek školního roku a s ním spojena adaptační doba dětí a i my chceme, aby děti byly v klidu a touto dobou prošly co nejsnadněji, proto si děti, které budou opravdu nutně potřebovat, mohou přinést ,,kamaráda,, (plyšové zvířátko, usínáčka,…), kterého ale prosím nepřenášejte ze školky domů a naopak. Tento kamarád zůstane v mateřské škole a bude dětem hlídat skříňku či postýlku.

Děkujeme za pochopení

Poděkování od rodičů dětí MŠ Mariánské náměstí – Petr Bende

Dříve než 30. července 2020 zapadlo slunce nad našim městem – Uherským Brodem – a nastal letní teplý prázdninový podvečer, stihli jsme se svými předškoláčky a všemi přítomnými zažít nezapomenutelné chvíle. Paní ředitelka – velmi schopná, obětavá, starostlivá a hudebně nadaná – dojednala a připravila se svými kolegyněmi fantastický kulturní a pro nás rodiče až dojemný zážitek. Jsou opravdu skvělý tým a děti je milují. Ty, co už odcházejí do školy, ale i ty, co budou pokračovat. Přišli jsme kolem 19 hodiny do atria muzea J. A. Komenského plni očekávání. Otevřela se před námi dvorana připravená k vystoupení populárního zpěváka a našich malých zpěváčků. Nejdříve jsme uviděli děvčata v sukních z modrotisku a bílých halenkách a potom chlapce v bílých plátěných košilích a kalhotách. Moc jim to slušelo. Potom začali přicházet rodinní příslušníci vystupujících malých umělců a také ostatní, co mají známého zpěvačka také rádi a chtěli ho slyšet a vidět opět zblízka. Na jevišti stál cimbál a opřené kytary. Vystupující byli ještě v zákulisí. A pak v pravý okamžik přišel Petr Bende – usměvavý, sympatický a moc pěkně zpívající zpěvák, který s sebou ještě přivedl cimbalistu a kytaristu. Tito tři nás vtáhli do super hudebního světa. Po několika jejich skladbách vystoupily naše děti a za doprovodu Petrovy kytary zazpívaly dvě moc pěkné písně. Mnozí z nás utřeli slzu z tváře, neboť to bylo moc povedené a něžné. Však také sklidily velký aplaus. Petr potom svou živou hudbou a fakt dobrým zpěvem dokončil koncert v plném nasazení. Zjistili jsme, že v našem městě a jeho okolí nebyl tento sympatický mladý muž poprvé. Naopak. Má tu své fanoušky, příznivce i známé. Však také slíbil předvánoční koncerty. Po skončení koncertu se s dětmi i s námi vyfotil, udělal selfíčka, podepsal nám fotky i zakoupená CD. A fakt srdečně se s námi rozloučil. Díky naší super školce MŠ Mariánské náměstí, která nám zprostředkovala tento super zážitek, budeme ještě dlouho vzpomínat. Děkujeme za sebe (rodiče), za děti a všechny, kdo se ten večer potěšili, přišli na jiné pěkné myšlenky a bylo jim dobře na duši i na těle, protože byli i fajn občerstveni.

Spolupráce zpěváka Petra Bendeho a dětí z MŠ Mariánské náměstí

Co vše se skrývalo, co předcházelo nezapomenutelnému zážitku z vystoupení Petra Bendeho s dětmi z mateřské školy Mariánské náměstí? Odpověď je jednoduchá! Práce není prací ale koníčkem a zábavou. A práce s malými dětmi Vás naplňuje radostí a štěstím. Když děti slyšely píseň Tráva, tak se ze zelené školky na náměstí už neozývalo nic jiného … A protože děti byly skutečně nadšeny a chtěly Bendeho každý den a pořád, nemohla jsem si jejich radost nechat jen pro sebe. Videonahrávku jsem zaslala Petru Bendemu. Odpověď přišla záhy a byla moc povzbudivá, nešetřil slov chvály. Přirozená příprava před vystoupením byla doprovázena na dřevěný cajon, dřívka, rolničky a velkou oporou a pomocí byl výborný kytarista Ivo Jurčík,  kterému tímto také moc děkuji za čas a energii, kterou nám věnoval. Děti se mnohému naučily, poznaly nové hudební nástroje, nahlédly do zákulisí zpěváků, poznaly reflektory hvězd.

Myslím, že Petr Bende neprohloupil, když děti pozval jako hosty na jeho akustický koncert v amfiteátru muzea. Děti tento okamžik povznesly do výšin a věřím, nejen ony si odnáší nezapomenutelné zážitky. Diváci byly svědky pravé nefalšované radosti a nadšení, které umí předávat pouze děti!

Děkuji Petru Bendemu, rodičům dětí, kolektivu školky za velkou podporu a že v nás věřili! Největší poděkování však patří dětem, na které jsme všichni velmi pyšní a hrdí!

https://www.ub.cz/zpravy/Petra-Bendeho-doprovodily-deti-ze-skolky?fbclid=IwAR2OVC1Dzyami8CT6KIswFUI07mx0SbSnjyjR3d_X05z3CVrOPveutXJKaY

https://elenkas.rajce.idnes.cz/Koncert_Petra_Bendeho/

https://www.facebook.com/grafik.art.cz/photos/a.3223345481087794/3223350127753996/?type=3&theater

Marie Johaníková, ředitelka školy
https://www.facebook.com/petrbendeband/videos/2693404880946919/

https://www.facebook.com/muzeumjakuherskybrod/photos/a.2932709780174680/2932708653508126/?type=3&theater

Děti z MŠ Mariánské náměstí a Petr Bende

Úžasnou energii a nadšení přinesly na dnešní koncert Petra Bendeho v muzeu děti z Mateřské školy Mariánské náměstí

Zveřejnil(a) Město Uherský Brod dne Čtvrtek 30. července 2020

Milí „Motýlci“

Milí dospělí ,,Motýlci“,
chceme ještě jednou moc poděkovat za krásný dárek a kytičku! Děkujeme za léta spolupráce a prožití krásných chvil s vašimi dětmi i s vámi samotnými. Měli jsme velké štěstí, že do naší školičky jste zavítali právě vy. Je nám velmi líto, že něco hezkého končí! Ale vždy když něco končí, zároveň i začíná! Proto přejeme vám i dětem ať máte před sebou krásny začátek dlouhé cesty… Neskonale si Vás vážíme a budeme dlouho vzpomínat

Upozornění pro rodiče

Upozornění pro rodiče – Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2020/2021

Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle § 6 odst. 1 –  6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., jsou stanovena následující pravidla:

  1. Pro děti, které dosáhnou do 31. srpna 2020 pěti let a poté až do nástupu do základní školy je předškolní vzdělávání od 1. září 2020 povinné a  bezúplatné.
  2. Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 450kč měsíčně
  3. Úplata je vždy splatná 15. den příslušného měsíce, ve výjimečných případech nejpozději, dle dohody s ředitelkou školy.
  4. O snížení nebo prominutí úplaty za předškolní vzdělávání, rozhoduje vždy ředitelka mateřské školy.
  5. Osvobozen od úplaty je
   a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
   b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
   c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
   d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

Žádáme rodiče, aby změnili výši trvalého příkazu v bankách!
Zároveň žádáme rodiče, jejichž dítě dosáhnou do 31.8.2020 pěti let, aby trvalé příkazy k 1.9.2020 zrušili!