Fotografování tříd

Milý rodiče, milé děti,
dne 12.6. od 9:00 hodin je naplánováno focení tříd v MŠ … Bohužel nevíme, jak a co bude v tento termín, ale již s tímto počítejme a věřme, že se budeme moci sejít. Pokud někdo z dětí do MŠ už nepřijde do konce školního roku, budeme rády, když se v tento termín dostavíte alespoň na chvilku focení. Náhradní termín je 15.6. od 9:00 hodin.

Stravné

Stravné je úhrada za celodenní stravování dítěte v mateřské škole. Skládá se z přesnídávky, oběda, odpolední svačiny a pitného režimu.

Z důvodu rostoucích cen potravin a dle platné vyhlášky č.107/2005 Sb. O školním stravování se od 1.4.2020 mění sazba stravného a to následovně:

Strávníci do 6 let

 • Přesnídávka 9 Kč
 • Oběd 17 Kč
 • Svačina 7 Kč
 • Pitný režim 3 Kč
 • Celkem 36 Kč
  Strávníci 7 let a více
 • Přesnídávka 10 Kč
 • Oběd 20 Kč
 • Svačina 8 Kč
 • Celkem 38 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis do MŠ 2020

Dokumenty ke stažení:

Mateřská škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 16, okres Uherské Hradiště
Opatření k zápisům do mateřské školy pro školní rok 2020/2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Celý text zde: příloha-Opatření-MŠ

 • Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců
 • Termín pro doručení přihlášek je stanoven od 2.5.2020 do 16.5.2020 nejpozději
  Podání žádosti lze provést následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy ID datové schránky: dqbk22d
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!): reditelka@msmarub.cz
3. poštou, (MŠ Mariánské náměstí 16, Uherský Brod 688 01)
4. ve výjimečném případě dle konkrétní situace po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou školy – mobil 739 318 149 osobní podání v mateřské škole

 • Součástí žádosti musí být:
  1. Prostá kopie rodného listu dítěte
  2. Čestné prohlášení o očkování dítěte zde: čestné-prohlášení
  3. Prostá kopie očkovacího průkazu

 V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Dětský očkovací kalendář najdete zde: Detsky_ockovaci_kalendar

Na email uvedený v žádosti Vám bude po 16. květnu 2020 zasláno registrační číslo Vašeho dítěte. Pod tímto registračním číslem bude do 30 dnů na našich webových stránkách zveřejněno rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021. Rozhodnutí o nepřijetí Vám budou doručena poštou s obálkou označenou červeným pruhem.

Informace ze dne 27.3.2020

Omezení provozu mateřské školy trvá do odvolání. Sledujte i nadále internetové stránky školky.

Úplata za vzdělávání v mateřské škole za měsíc březen, se snižuje na polovinu částky, tedy 210 Kč.  O vrácení přeplatků Vás budeme informovat.
Úplata za vzdělávání v mateřské škole v měsíci dubnu zatím zůstává celá částka, o možné změně budeme informovat.

Děkujeme za pochopení a opět přejeme pevné zdraví! 🍀
Pozdravujte děti 😊

„Hrajeme si na školku“

Vážení rodiče,
jsme si vědomi této situace, kdy nemůžeme Vaše děti připravovat a vzdělávat.
Proto jsme vytvořili novou složku http://msmarub.cz/hrajeme-si-na-skolku/, kam jsme přidali odkaz na pár vzdělávacích stránek, odkud můžete čerpat inspiraci pro práci s dětmi.

Složka bude postupně doplňována o nové nápady.
Děkujeme

TZAplikace Dopravní Výchova  – možnost, jak se vzdělávat i v dopravní výchově

Rodičovská schůzka

Rodičovská schůzka pro třídu motýlků proběhne v úterý 28. ledna v 15:00.

▪ hostem budou paní učitelky ze ZŠ
▪ téma: školní zralost, zápis do 1.tříd
▪ ukázka „Píšeme podle písniček“