Školní výlet – Pirátská plavba po Baťově Kanále

Školní výlet – Pirátská plavba po Baťově Kanále

Odjezd od mš v 7:30 hodin
Příjezd do MŠ cca 13:30 hodin
Autobusem jedeme do Vnorov, kde nasedneme na pirátskou loď.
Na lodi poplujeme cca 30 minut za doprovodu zpěvu a hry na kytaru a samozřejmě dobré jídlo a pití z mš nebude chybět … určitě se v pirátských batůžcích najde i mls od maminek – prosíme, nedávejte dětem čokoládu ani nic, co by se mohlo horkem roztéci.
Loď nás převeze na místo, kde budou děti plnit různé úkoly na stanovištích a samozřejmostí je hledání pirátské truhly s odměnou. Program cca 2 hodiny.
Po nalezení pirátské truhly nás loď převeze opět k autobusu.

Cena výletu:
Autobus (cenu nevím, po výletu bude rozpočítána dle počtu dětí)
Plavba lodí 159Kč
Pirátský šátek 69 Kč
Výlet bude financován z projektu Šablony pro mateřské školy II. Pokud by cena autobusu přesáhla částku, kterou na ni v projektu máme vytyčenou, rodiče budou informováni o doplatku po výletě.
Děkujeme a těšíme se

Informace 6.5.2021

Informujeme rodiče, že na dnešním jednání vlády došlo od 10.5. k dalšímu rozvolnění a děti z mateřských škol ve Zlínském kraji mohou opět nastoupit do mateřských škol. Nově u dětí nebude prováděno testování.

Dále informujeme rodiče, že není potřeba hlášení příchodu dítěte, provoz školky bude fungovat jako obvykle. Těšíme se na všechny 🙂
I nadále platí, co nejkratší čas při pohybu v budově školky, doprovázející pouze jedna osoba s respirátorem na obličeji. Děkuji za pochopení

Informace

Vážení rodiče, upozorňujeme, že od pondělí 3.5. platí nové vládní opatření, které se týká testování. Dle tohoto se testování koná 1x týdně.

Informace o provozu MŠ 12.4.2021

Milí rodiče, milé děti
Od pondělí 12.4.2021 je mateřská škola opět v provozu za těchto podmínek:

 1. Provoz je zajištěn pro děti s povinným předškolním vzděláváním (třída Motýlků a několik dětí ze Čmeláčků)
 2. Po předložení potvrzení ze zaměstnání rodičů, lze umístit děti z okruhů IZS:
  ● zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  ● zaměstnanci obecní policie,
  ● zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
  ● zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  ● zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  ● sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  ●sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999   Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
  ● zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  ● zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  ● zaměstnanci Finanční správy České republiky,
  ● příslušníky ozbrojených sil,
  ● zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
  ● pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
  ● zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
  ● zaměstnanci zařízení školního stravování,
  ● zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,
  ● zaměstnanci České pošty, s. p.
  3. Skupiny dětí max. počet 15
  4. Pondělí a čtvrtky jsou testovacími dny (pokud dítě přijde v jiný den, test se provede v tento den)
 • Pondělí a čtvrtek bude vstup do MŠ umožněn zezadu, od školního dvora, červenými vraty.
 • U východu na školní dvůr je připraven testovací koutek, kde bude probíhat testování.
 • Testování bude provádět rodič či jeho zástupce (upozorňujeme rodiče, že v případě, pokud pošlou zástupce plnoletého či např. neplnoletého sourozence, budou toto testování také provádět tyto osoby. Popřípadě testování mohou dělat děti samy. U testování bude pouze pedagogický dozor.
 • Testy dostane každé dítě od dozoru v testovacím koutě. Testy jsou určeny k výtěru nosu či krku. Doporučujeme výtěr nosem! Je to bezbolestné a rychlé. (s dětmi společně shlédněte video, viz na konci tohoto sdělení)
 • Po stěrech bude dítě a jeho zástupce poslán na školní dvůr, kde musí počkat 15 minut na výsledek testu. Pokud bude výsledek negativní, bude dítě a jeden jeho doprovázející vpuštěn do školky. S pozitivním výsledkem je nutné urychleně opustit areál školky a kontaktovat praktického lékaře.
 • Testování se nemusí provádět u dětí, které donesou potvrzení z odběrového místa, a které není starší 48 hodin, nebo u dětí, které prokážou, že prodělaly virové onemocnění Covid-19 a jejich první pozitivní výsledek není starší 90 dnů
 • Prosíme o dodržování časového intervalu přicházení do školky od 6:00 hodin do 7:45 hodin.
 • Zákaz třetí osoby do budovy školy
 • Děti nemusí mít pokrývku obličeje, jejich doprovod musí mít respirátor.

Věřím, že je pro děti testování nevhodné a svým způsobem v nich vyvolává strach a úzkost!!! Ovšem jsem povinna dodržovat vládní nařízení a řídit se jimi. Proto nelze vyhovět žádným žádaným výjimkám.

Celý kolektiv školky pro zkoušku provedl stěr z nosu, s výsledkem negativním 😉 a opravdu to nebylo nepříjemné a bolestivé. Pouze to šimralo.
Těšíme se na Vás a ostatní děti nezoufejte, věřím, že se brzy potkáme všichni!

Video zde: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

 

Zápis do MŠ 2021

Dokumenty ke stažení:
STANOVENÍ-podmínek-pro-podávání-žádostí-1 (1)
přihláška

Mateřská škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 16, okres Uherské Hradiště
Telefon 572 805 670             email:reditelka@msmarub.cz             ičo: 7099 1979
Směrnice č. 2/2021

Stanovení podmínek pro výdej žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Ředitelka Mateřské školy Mariánské náměstí 16, Uherský Brod, okr. Uherské Hradiště, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem – Městem Uherský Brod a v souladu

s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání stanovuje následující upřesnění pro výdej žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022:

 1. Žádost o přijetí se bude vydávat po celý měsíc duben
 2. Žádost o přijetí lze stáhnout zde:přihláška
 3. Po telefonické domluvě na čísle 739 318 149 lze žádost vydat v tištěné podobě

  Uherský Brod 24.03.2021                 Mgr.Marie Johaníková, ředitelka MŠ

Vážení rodiče

Vážení rodiče,
úplata za předškolní vzdělávání v měsíci březen je zdarma.
Vzniklý přeplatek Vám bude vrácen.

Určené MŠ pro děti zaměstnanců IZS

Opatřením hejtmana ZK ze dne 11.03.2021 byly pověřeny v Uherském Brodě hlídáním dětí od 15. března 2 mateřské školy.
Mateřská škola, Uherský Brod, Primátora Hájka 2030, okres Uherské Hradiště, Mateřská škola
Uherský Brod, Obchodní 1639, okres Uherské Hradiště
A to v pořadí: od 15.03.2021 do 19.03.2021 bude v provozu MŠ Primátora Hájka
od 22.03.2021 do konce nouzového stavu MŠ Obchodní

Péče bude poskytována pouze pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou:
● zaměstnanci bezpečnostních sborů,
● zaměstnanci obecní policie,
● zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
● zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
● zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
● sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
●sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999   Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
● zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
● zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
● zaměstnanci Finanční správy České republiky,
● příslušníky ozbrojených sil,
● zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
● pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
● zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
● zaměstnanci zařízení školního stravování,
● zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,
● zaměstnanci České pošty, s. p.,

Informace k distančnímu vzdělávání

Informace k distančnímu vzdělávání

MŠMT vydalo manuál pro distanční vzdělávání v mateřské škole. Toto vzdělávání se vztahuje na děti s povinným předškolním vzděláváním, tedy celá třída Motýlků a tři kamarádi u Čmeláčků.

Jelikož je povinností MŠ zajistit distanční vzdělávání a povinností dětí se tímto způsobem vzdělávat, z tohoto důvodu je nutné evidovat účast dětí na vzdělávání.  Proto …

 1. Prosím, vytiskněte si doma obrázek Draka Korona – pod textem
 2. Každý den děti vymalují kousek draka, podle toho, kolik úkolů plnily
 3. Rodič, prosím, do vykresleného kousku draka vepíše datum, kdy se tento kousek splnil
 4. Tento obrázek bude, děti, vaším domácím úkolem, který pak donesete ukázat do školky 😊
 5. Nutné je i omluvení dětí z výuky. Ředitelka má oprávnění požadovat doložení důvodu nepřítomnosti dítěte a zákonný zástupce je povinen důvody doložit do 3 dnů. Od 8.3. do 12.3. jsou jarní prázdniny a v tento týden je většina dětí omluvena. (zájem o docházku poslouží jako omluvenka)