Upozornění pro rodiče

Upozornění pro rodiče – Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2020/2021

Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle § 6 odst. 1 –  6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., jsou stanovena následující pravidla:

  1. Pro děti, které dosáhnou do 31. srpna 2020 pěti let a poté až do nástupu do základní školy je předškolní vzdělávání od 1. září 2020 povinné a  bezúplatné.
  2. Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 450kč měsíčně
  3. Úplata je vždy splatná 15. den příslušného měsíce, ve výjimečných případech nejpozději, dle dohody s ředitelkou školy.
  4. O snížení nebo prominutí úplaty za předškolní vzdělávání, rozhoduje vždy ředitelka mateřské školy.
  5. Osvobozen od úplaty je
   a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
   b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
   c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
   d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

Žádáme rodiče, aby změnili výši trvalého příkazu v bankách!
Zároveň žádáme rodiče, jejichž dítě dosáhnou do 31.8.2020 pěti let, aby trvalé příkazy k 1.9.2020 zrušili!

 

 

 

Schůzka pro rodiče (nově příchozí děti)

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 16.06.2020 v 15:00 hodin ve třídě u Berušek.

Program:
1.Seznámení se ŠVP a školním řádem
2.Úplata za vzdělávání
3.Úplata za stravování
4.Dokumentace k podepsání
5.Otisky a zápis zákonných zástupců do registrace pro příchody a odchody dětí

Nocování předškoláků

Z důvodu zpřísněných hygienických a bezpečnostních opatření bude letos nocování dětí probíhat od 15.00 do 22.00 hodin dne 18.6. Děti navštíví hvězdárnu a planetárium. Obejdeme společně sluneční soustavu a večer proběhne program na školní zahradě s opékáním špekáčků. Budeme čekat na setmění a budeme doufat, že uvidíme probouzející se pohádkové bytosti v parku. A pokud nikdo nezabloudí po cestě parkem, rodiče si nás vyzvednou v 22.00 hodin u mateřské školy.
Tato akce je pouze pro děti,které příští školní rok odchází do 1.třídy.

Ukončení školního roku

Milé děti a rodiče,
srdečně Vás zveme na rozloučení s letošním školním rokem, který byl bohužel velmi hektický a neúplný.
Rozloučení proběhne od 15 hodin v parku pro:
třídu Berušek dne 24.6.
třídu Čmeláků dne 23.6.
třídu Motýlků 25.6.
Prožijeme společně se svými kamarády a paní učitelkami ze třídy chvilku zábavy a popřejeme si krásné léto a prázdniny.

Upozornění

Vážení rodiče,
upozorňujeme na zvýšený výskyt klíšťat ! Děti pozorně a řádně prohlížejte. Děkujeme

Informace 1.6.

V pondělí 1.6. jdeme na výstavu „Kniha džunglí“ do muzea.
Z tohoto důvodu jsou nutné roušky. Dejte je dětem do skříňky.

Informace ze dne 21.05.2020

Dnes na poradě se zástupci zřizovatele Města Uherský Brod se projednávala úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole z hlediska ukončeného nouzového stavu v ČR. Po dohodě se zřizovatelem Městem Uherský Brod se úplata za vzdělávání v mateřské škole za měsíc květen stanovuje na 310 Kč pro docházející děti, úplata zdarma pro děti nedocházejících do mateřské školy.

Od měsíce června se stanovuje úplata 420 Kč pro docházející děti, 210 Kč pro nedocházející děti.

 

Děkujeme za pochopení