Hurá! Jedeme na výlet.

Vážení rodiče,
Ve středu 1.6. jedeme na školní výlet zámek Buchlovice. Zde je pro nás připravený program s pohádkou
„Najdi kličku, Ciferničku aneb Hodinářská pohádka“

Děti přiveďte do 7:30 hodin.
Do batůžku: Pláštěnku, pití s uzávěrem, něco sladkého bez čokoládové polevy, popřípadě ovoce. Děti budou mít stravu z MŠ po celou dobu výletu!
Oblečení: Sportovní, pevnou sportovní obuv. Na hlavu děti dostanou barevné šátky z MŠ.
Dětem, kterým bývá špatně v autobuse dejte před cestou kinedryl a nahlaste předem učitelkám. Návrat do MŠ – 14:30 hodin.
Vybíráme 120,- korun.

Jen ať nám počasí přeje a sluníčko hezky hřeje 🙂

Den matek

Naše milé maminky, opět nastal čas, abychom Vás pozvaly mezi nás. Přijďte se podívat na veselé jarní besídky, které jsme si připravily k Vašemu svátku.

 1. třída – 4. května (15:00 hod.)
 2. třída – 3. května (15:00 hod., ve 3.třídě)
 3. třída – 5. května (15:00 hod.)

Děkujeme dětem za reprezentaci ve výtvarné soutěži mateřských škol na téma ŽIVOT NA ZEMĚDĚLSKÉ FARMĚ a blahopřejeme k úspěchu
ČESTMÍRU HONOVI – 1. místo a VIKTORCE VIDRMANOVÉ – 1. místo

Zápis do mateřské školy

Žádosti si můžete stáhnout na našich internetových stránkách nebo vyzvednout v mateřské škole – 13. dubna (8:00 – 16:00 hodin), 14.dubna (10:00 – 12:00 hodin).

Žádosti vyplněné zákonnými zástupci, potvrzené pediatrem dítěte a podepsané oběma rodiči dítěte odevzdávejte 28. dubna 2016 v době od 8:00 – 16:00 hodin v ředitelně MŠ.

Podmínky pro podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání naleznete v sekci DOKUMENTY KE STAŽENÍ – (Stanovení podmínek pro podávání žádostí