Zápis do mateřské školy

Žádosti si můžete stáhnout na našich internetových stránkách nebo vyzvednout v mateřské škole – 13. dubna (8:00 – 16:00 hodin), 14.dubna (10:00 – 12:00 hodin).

Žádosti vyplněné zákonnými zástupci, potvrzené pediatrem dítěte a podepsané oběma rodiči dítěte odevzdávejte 28. dubna 2016 v době od 8:00 – 16:00 hodin v ředitelně MŠ.

Podmínky pro podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání naleznete v sekci DOKUMENTY KE STAŽENÍ – (Stanovení podmínek pro podávání žádostí