Dopravní hřiště

Z důvodu rekonstrukce dopravního hřiště, se v 1.pololetí uskuteční pouze teoretická výuka na půdě mateřské školy a to v termínech 2.11. a 14. 12.