Drakiáda

Zveme Vás na drakiádu,

která se uskuteční v pondělí 23.10 v 15:30 hodin.
Akce se bude konat na poli za dopravním hřištěm.
Kdo bude mít zájem se akce zúčastnit, vyzvedne si dítě v MŠ a přivede jej na místo.
Je zde možnost opéct si špekáček (z vlastní zásoby).

V případě nepříznivého počasí se akce ruší.