Zápis dětí do MŠ

Žádosti si můžete  stáhnout zde: Zápisy dětí do mateřských škol 2018 nebo vyzvednout v mateřské škole.
Výdej žádostí bude probíhat po celý měsíc duben (v provozní době mateřských škol).

Příjem žádostí bude probíhat ve všech mateřských školách ve čtvrtek dne
3.května 2018 od 8:00 do 16:00 hodin.

Budou přijímány pouze žádosti řádně vyplněné a potvrzené lékařem.