Upozornění

Upozorňujeme rodiče na změnu telefonních čísel do mateřské školy. Pro omlouvání dětí či komunikaci s pracovníky školy, si prosím uložte:

1.  Třída Berušky                     572 805 672
2. Třída Čmeláčci                    572 805 673
3. Třída Motýlci                       572 805 674

Ředitelna:                        572 805 670
Školní jídelna                  572 805 671