Konzultační hodiny motýlci

Konzultační hodiny motýlků budou probíhat:
 6.března 2019  
 11.března 2019
Bližší informace v šatně