Informace

Poslední výuka plavání v I. pololetí proběhne 24. ledna 2020.
17. ledna se koná den otevřených dveří na CPA Delfín.