Info

Žádáme rodiče, aby při pohybu v mateřské škole používali roušku či jinou ochranu úst a nosu a děti VŽDY přiváděla a odváděla jedna osoba. Dále, aby tato osoba VŽDY svůj pohyb v mateřské škole omezila jen na co nejnutnější dobu!

Děkujeme za pochopení