Informace o provozu MŠ 12.4.2021

Milí rodiče, milé děti
Od pondělí 12.4.2021 je mateřská škola opět v provozu za těchto podmínek:

 1. Provoz je zajištěn pro děti s povinným předškolním vzděláváním (třída Motýlků a několik dětí ze Čmeláčků)
 2. Po předložení potvrzení ze zaměstnání rodičů, lze umístit děti z okruhů IZS:
  ● zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  ● zaměstnanci obecní policie,
  ● zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
  ● zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  ● zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  ● sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  ●sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999   Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
  ● zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  ● zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  ● zaměstnanci Finanční správy České republiky,
  ● příslušníky ozbrojených sil,
  ● zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
  ● pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
  ● zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
  ● zaměstnanci zařízení školního stravování,
  ● zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,
  ● zaměstnanci České pošty, s. p.
  3. Skupiny dětí max. počet 15
  4. Pondělí a čtvrtky jsou testovacími dny (pokud dítě přijde v jiný den, test se provede v tento den)
 • Pondělí a čtvrtek bude vstup do MŠ umožněn zezadu, od školního dvora, červenými vraty.
 • U východu na školní dvůr je připraven testovací koutek, kde bude probíhat testování.
 • Testování bude provádět rodič či jeho zástupce (upozorňujeme rodiče, že v případě, pokud pošlou zástupce plnoletého či např. neplnoletého sourozence, budou toto testování také provádět tyto osoby. Popřípadě testování mohou dělat děti samy. U testování bude pouze pedagogický dozor.
 • Testy dostane každé dítě od dozoru v testovacím koutě. Testy jsou určeny k výtěru nosu či krku. Doporučujeme výtěr nosem! Je to bezbolestné a rychlé. (s dětmi společně shlédněte video, viz na konci tohoto sdělení)
 • Po stěrech bude dítě a jeho zástupce poslán na školní dvůr, kde musí počkat 15 minut na výsledek testu. Pokud bude výsledek negativní, bude dítě a jeden jeho doprovázející vpuštěn do školky. S pozitivním výsledkem je nutné urychleně opustit areál školky a kontaktovat praktického lékaře.
 • Testování se nemusí provádět u dětí, které donesou potvrzení z odběrového místa, a které není starší 48 hodin, nebo u dětí, které prokážou, že prodělaly virové onemocnění Covid-19 a jejich první pozitivní výsledek není starší 90 dnů
 • Prosíme o dodržování časového intervalu přicházení do školky od 6:00 hodin do 7:45 hodin.
 • Zákaz třetí osoby do budovy školy
 • Děti nemusí mít pokrývku obličeje, jejich doprovod musí mít respirátor.

Věřím, že je pro děti testování nevhodné a svým způsobem v nich vyvolává strach a úzkost!!! Ovšem jsem povinna dodržovat vládní nařízení a řídit se jimi. Proto nelze vyhovět žádným žádaným výjimkám.

Celý kolektiv školky pro zkoušku provedl stěr z nosu, s výsledkem negativním 😉 a opravdu to nebylo nepříjemné a bolestivé. Pouze to šimralo.
Těšíme se na Vás a ostatní děti nezoufejte, věřím, že se brzy potkáme všichni!

Video zde: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4