Školní výlet – Pirátská plavba po Baťově Kanále

Školní výlet – Pirátská plavba po Baťově Kanále

Odjezd od mš v 7:30 hodin
Příjezd do MŠ cca 13:30 hodin
Autobusem jedeme do Vnorov, kde nasedneme na pirátskou loď.
Na lodi poplujeme cca 30 minut za doprovodu zpěvu a hry na kytaru a samozřejmě dobré jídlo a pití z mš nebude chybět … určitě se v pirátských batůžcích najde i mls od maminek – prosíme, nedávejte dětem čokoládu ani nic, co by se mohlo horkem roztéci.
Loď nás převeze na místo, kde budou děti plnit různé úkoly na stanovištích a samozřejmostí je hledání pirátské truhly s odměnou. Program cca 2 hodiny.
Po nalezení pirátské truhly nás loď převeze opět k autobusu.

Cena výletu:
Autobus (cenu nevím, po výletu bude rozpočítána dle počtu dětí)
Plavba lodí 159Kč
Pirátský šátek 69 Kč
Výlet bude financován z projektu Šablony pro mateřské školy II. Pokud by cena autobusu přesáhla částku, kterou na ni v projektu máme vytyčenou, rodiče budou informováni o doplatku po výletě.
Děkujeme a těšíme se