Rozhodnutí o přijetí

vyvěšené-rozhodnutí

Informativní schůzka rodičů nově přijatých dětí se koná v pondělí 28.06.2021 od 15:00 hodin.

Program schůzky:

  1. Výdej rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy
  2. Seznámení se školním řádem školy
  3. Předání dokumentace k vyplnění – evidenční list dítěte, souhlas se zpracováním osobních údajů, přihláška ke školnímu stravování
  4. Dotazy
  5. Přiřazení otisků prstů do bezpečnostní krabičky od vstupu do školy