Rozhodnutí o přijetí

vyvěšené-rozhodnutí

Informativní schůzka rodičů nově přijatých dětí se koná v úterý 14.06.2022 od 15:00 hodin.

Program schůzky:
1. Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy
2. Seznámení se školním řádem školy
3. Předání dokumentace k vyplnění – evidenční list dítěte, souhlas se zpracováním osobních údajů, přihláška ke školnímu stravování, dohoda o docházce
4. Dotazy
5. Přiřazení otisků prstů do bezpečnostní krabičky od vstupu do školy