Rozhodnutí o příjetí

Rozhodnutí přijetí ke stažení zde: vyvěšené rozhodnutí

Informativní schůzka rodičů nově přijatých dětí se koná v úterý 13.06.2023 od 15:00 hodin.

Program schůzky:

  1. Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy
  2. Seznámení se školním řádem školy
  3. Předání dokumentace k vyplnění – evidenční list dítěte, souhlas se zpracováním osobních údajů, přihláška ke školnímu stravování, dohoda o docházce
  4. Dotazy
  5. Přiřazení otisků prstů do bezpečnostní krabičky od vstupu do školy