Konzultační hodiny

Konzultační hodiny budou probíhat:

→ třída BERUŠEK 8.11 a 16.11.2023
→ třída ČMELÁČKŮ7.11. a 15.11.2023
→ třída MOTÝLKŮ9.11 a 14.11.2023

Dle rozpisu v šatně.