Oznámení

Město Uherský Brod zjišťuje zájem rodičů o umístění dětí ve věku dvou až tří let do mateřských škol nebo dětské skupiny.
Město Uherský Brod, jakožto zřizovatel Mateřských škol na území města, informuje rodiče, že mohou podávat přihlášky do mateřských škol i pro děti, které v školním roce 2024/2025 dosáhnou věku 2 let. Tyto děti budou do mateřské školy přijaty umožní-li to provozní kapacity dané školky.

Město dále žádá rodiče, kteří by ve školním roce 2024/2025 měli zájem o docházku svého dítěte ve věku 2 let a více do dětské skupiny, aby svůj zájem sdělili krátkou emailovou zprávou na Odbor školství, kultury a sportu paní Elen Fremlové na email elen.fremlova@ub.cz , a to nejpozději dne 2.5.2024.  Děkujeme rodičům, kteří tímto pomohou městu zmapovat zájem rodičů o umisťování dvouletých dětí  a případně vyhodnotit potřebnost zřízení nových dětských skupin.