Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí zde: vyvěšené rozhodnutí

Informativní schůzka rodičů nově přijatých dětí se koná v úterý 11.06.2023 od 15:00 hodin.

Program schůzky:
1. Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy

2. Předání dokumentace k vyplnění – evidenční list dítěte, souhlas se zpracováním       osobních údajů, přihláška ke školnímu stravování, dohoda o docházce
3. Dotazy
4. Přiřazení otisků prstů do bezpečnostní krabičky od vstupu do školy