Ohlednutí za sportovní olympiádou

Velký úspěch malých sportovců …
Dne 11. 6. proběhl jubilejní 40. ročník atletické olympiády mateřských škol ve sportovní hale v Uherském Brodě. Malí sportovci se sešli v počtu 116 závodníků (52 dívek a 64 chlapců), zapsáno bylo 14 mateřských škol. Brodské děti se utkaly s dětmi z přilehlých obcí, a věřte, byl to boj a napětí do samotného konce! Žádná rivalita a soupeření, kdo je lepší! Ba naopak … děti na sebe navzájem mile povolávaly, utíkaly pozdravit kamarády a fandily i kamarádům, s kterými se znaly!
Ale i malí sportovci tuší, že na stupních vítězů nemůžou být všichni, a o to víc si my dospělí vážíme velké účasti dětí z ostatních mateřských škol. Děti byly naprosto přirozené, bojovaly, měly sportovního ducha, byla cítit krásná energie a atmosféra.

Očima rodičů:
… bylo úžasné sledovat s jakým nadšením do toho malí sportovci šli … byla to pro ně premiéra, byly nervózní, ale daly do toho své maximum
… odhodlání, nadšení, bojovnost – to vše zářilo v očích sportovců …
… jedinečný pohled na nadšení a úsilí malých dětí. Atmosféra byla přátelská, veselá a strhující. Sledování zápalu dětí a jejich potěšení z pohybu bylo obohacující. Euforie z vítězství dětí i učitelek ve mně vyvolal pocity radosti a dojetí. 

Soutěžilo se v běhu na 30m a 200m, skoku z místa a hodu do dálky. Největší kuriozitou bývá běh dětí na vzdálenost 200 m, je zároveň nejobtížnější disciplínou a v den olympiády i díky tomuto běhu hala burácela, jak byla plná křiku a povzbuzování!

Na schody vítězů vystoupily děti z MŠ Obchodní, MŠ Pitína a zlatou medaili s putovním pohárem si odnesly děti do mateřské školy Mariánské náměstí.

Velké díky patří organizátorům akce – kolektivu ZŠ pod Vinohrady, městu Uherský Brod, zúčastněným mateřským školám (motivujícím pedagogům), dětem a podporujícím rodičům. Bez kohokoliv z nich, by nebylo nic! Proto velké díky!!

…a ještě krátký dodatek k vítězům jubilejní olympiády –paní učitelka Petra Vráblíková děti poctivě připravovala … běhaly, skákaly, házely … a ano! Několikrátse i ošetřovala drobná zranění, která ale jen dokazují,  že naše zlaté místo je zasloužené! Celý kolektiv MŠ a rodiče jsme pyšní na děti, které to nikdy nevzdaly. Poslední a neméně významné poděkování patří i našim dětským fanouškům ze školky, kteří malým sportovcům svým povzbuzováním dodaly moc energie a motivace. Táhli jsme všichni za jeden provaz!

Za mateřskou školu Mariánské náměstí Marie Johaníková, Petra Vráblíková

Za rodiče paní Ševčíková Zuzana, Trávníčková Hana, Švajdová Kristýna