Konzultační hodiny

Konzultační hodiny budou probíhat:
▪ třída berušek31.10. a 17.12. – 15:00 hod.
▪ třída čmeláčků7.11. a 14.11. – 15:00 hod.
▪ třída motýlků 5.11. a 12.11. – 15:00 hod.