Konzultační hodiny

Konzultační hodiny budou probíhat:

→ třída BERUŠEK5.11 a 13.11
→ třída ČMELÁČKŮ6.11. a 11.11.
→ třída MOTÝLKŮ7.11 a 14.11

Více informací v šatnách