Prima Vizus

článek

Vážená paní ředitelko,

jako partner Vaší mateřské školy v oblasti preventivního vyšetření zraku dětí si Vám dovolujeme v příloze zaslat článek, který vyšel v deníku Právo dne 26.9.2019.
Článek se zabývá problematikou zraku u dětí a uvádí velmi důležitou skutečnost, že v ČR každé dvanácté dítě do čtyř let trpí oční vadou, což také potvrzuje námi prováděné preventivní vyšetření zraku u dětí.
Díky spolupráci s Vámi se nám tak společně daří pomáhat chránit zrak dětí, za což Vám patří velké poděkování!
Těšíme se na další spolupráci s Vámi!
Jménem celého realizačního týmu Vás zdraví,
Ing. Andrea Žejdlová, Ph.D.
manažer zdravotnického zařízení
Prima Vizus, o.p.s.