Informace ze dne 27.3.2020

Omezení provozu mateřské školy trvá do odvolání. Sledujte i nadále internetové stránky školky.

Úplata za vzdělávání v mateřské škole za měsíc březen, se snižuje na polovinu částky, tedy 210 Kč.  O vrácení přeplatků Vás budeme informovat.
Úplata za vzdělávání v mateřské škole v měsíci dubnu zatím zůstává celá částka, o možné změně budeme informovat.

Děkujeme za pochopení a opět přejeme pevné zdraví! 🍀
Pozdravujte děti 😊