Úplata

Úplata za vzdělávání za měsíc duben je zdarma. Případné přeplatky budou vráceny.