Stravné

Stravné je úhrada za celodenní stravování dítěte v mateřské škole. Skládá se z přesnídávky, oběda, odpolední svačiny a pitného režimu.

Z důvodu rostoucích cen potravin a dle platné vyhlášky č.107/2005 Sb. O školním stravování se od 1.4.2020 mění sazba stravného a to následovně:

Strávníci do 6 let

 • Přesnídávka 9 Kč
 • Oběd 17 Kč
 • Svačina 7 Kč
 • Pitný režim 3 Kč
 • Celkem 36 Kč
  Strávníci 7 let a více
 • Přesnídávka 10 Kč
 • Oběd 20 Kč
 • Svačina 8 Kč
 • Celkem 38 Kč