Zápis do MŠ 2020

Dokumenty ke stažení:

Mateřská škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 16, okres Uherské Hradiště
Opatření k zápisům do mateřské školy pro školní rok 2020/2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Celý text zde: příloha-Opatření-MŠ

 • Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců
 • Termín pro doručení přihlášek je stanoven od 2.5.2020 do 16.5.2020 nejpozději
  Podání žádosti lze provést následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy ID datové schránky: dqbk22d
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!): reditelka@msmarub.cz
3. poštou, (MŠ Mariánské náměstí 16, Uherský Brod 688 01)
4. ve výjimečném případě dle konkrétní situace po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou školy – mobil 739 318 149 osobní podání v mateřské škole

 • Součástí žádosti musí být:
  1. Prostá kopie rodného listu dítěte
  2. Čestné prohlášení o očkování dítěte zde: čestné-prohlášení
  3. Prostá kopie očkovacího průkazu

 V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Dětský očkovací kalendář najdete zde: Detsky_ockovaci_kalendar

Na email uvedený v žádosti Vám bude po 16. květnu 2020 zasláno registrační číslo Vašeho dítěte. Pod tímto registračním číslem bude do 30 dnů na našich webových stránkách zveřejněno rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021. Rozhodnutí o nepřijetí Vám budou doručena poštou s obálkou označenou červeným pruhem.