Určené MŠ pro děti zaměstnanců IZS

Opatřením hejtmana ZK ze dne 11.03.2021 byly pověřeny v Uherském Brodě hlídáním dětí od 15. března 2 mateřské školy.
Mateřská škola, Uherský Brod, Primátora Hájka 2030, okres Uherské Hradiště, Mateřská škola
Uherský Brod, Obchodní 1639, okres Uherské Hradiště
A to v pořadí: od 15.03.2021 do 19.03.2021 bude v provozu MŠ Primátora Hájka
od 22.03.2021 do konce nouzového stavu MŠ Obchodní

Péče bude poskytována pouze pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou:
● zaměstnanci bezpečnostních sborů,
● zaměstnanci obecní policie,
● zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
● zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
● zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
● sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
●sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999   Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
● zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
● zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
● zaměstnanci Finanční správy České republiky,
● příslušníky ozbrojených sil,
● zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
● pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
● zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
● zaměstnanci zařízení školního stravování,
● zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,
● zaměstnanci České pošty, s. p.,