Předplavecká výchova

Upozorňuje rodiče, že 1.hodina plavecké výuky se koná v pondělí 18.2.2019 v 9:00-9:45. Toto pondělí je ovšem výjimečně.
Výukové dny spadají na středu od 9:00-9:45 hodin.

Nutný příchod dětí do 7:30 hod.

V termínu jarních prázdnin se taky neplave.

Děkujeme

Poslední výuka bruslení proběhne ve středu 20.2.

Dětské radovánky

Konečně zima, jak se patří.
Sněhu po kolena, alespoň to platí u těch nejmenších dětí. Konkrétně z mateřské školky na Mariánském náměstí. Bylo by tak přece škoda mimořádně bohaté sněhové nadílky nevyužít. Téměř každé dopoledne ze svého domu vidím, jak se mládež v místním parku vyžívá v ideálních zimních podmínkách. Bývá v něm přítomnými dětmi prakticky každý den živo až až. Před restaurací Balkán je terén ke sjíždění jak dělaný. Necelou stovku metrů dlouhý, tvořený bývalým hradebním příkopem. A tak stačí vzít do ruky fotoaparát a jít se na mládí podívat.
A  věru je co obdivovat.
Děti z nedaleké školky jsou tam, jak se také říká, v těchto dnech ve svém živlu.
Zejména na svých bobech.
Úvodem následně popisovaného se odehrává jakýsi rituál.
Zprvu každé dítko na startovní čáře pohledem kolem sebe posoudí konkurenci, případně slovně naznačí svůj jízdní úmysl.
„Já dojedu teďka dál,“ je tak možné nejednou z jejich úst zaslechnout. Ale to už se mladý sportovec z hrany příkopu pomocí rukou odráží a míří ke svému cíli. Pravda, někdy se jízda nevyvede a mladý sjezdař nebo sjezdařka havaruje. Často se s nimi bobi překotí. O to je větší výskot a radost v očích dětí. I méně vydařená jízda jim nepopiratelně přináší pobavení. Okamžitě se však po ní zvedají a poklusem opět pádí s bobem na start. Je pozoruhodné, že jsou tam v převaze zejména děvčátka. Ta mají ze sjezdu snad největší radost. Předhánějí se v délce dojezdu, soutěživost je jim evidentně vlastní.
A co hoši? No, přirozeně ti také sem tam sjedou, poněkud divočeji, ale nevydrží u těchto aktivit až na výjimky tak dlouho jako děvčata. Jejich zájem se záhy upře jinam. Jsou to totiž rozenými staviteli, neboť budují ze sněhu hrad. Ne najednou, to ne, něco si nechávají na další den. V něm pak přikládají k základům další sněhové patro. Sem tam volají ke svému dílu ke konzultaci paní učitelky. O kousek dál se zase jiná skupina kouluje, anebo děti pobíhají jen zdánlivě bezcílně kolem stromů

a pařezů. Jsou neustále v pohybu, energie v sobě mají neuvěřitelně mnoho. Tu všem dodává i sluníčko svými dosud nesmělými paprsky. Co jen si mládež může za těchto okolností více přát? Jejím cílem je užít si co nejvíce zábavy ve sněhu. I dospělí kolem procházející jsou vizí potěšeni, vždyť obrovská a upřímná radost v dětských očích je k nezaplacení! Děti jsou těmito aktivitami nadšené a příjemně unavené. Zanedlouho je pak čeká „obídek“ a popolední odpočinek. A v něm k příjemnému a dlouhému snění jim tak chybět nebude nic. Příroda je letos k dětským radovánkám neobyčejně štědrá.
Kéž by tedy sníh ještě nějaký ten den vydržel.
Už kvůli těm nejmenším…

 Jaromír Slavíček

Masopustní průvod

„Masopust, masopust, kobližky a masa kus. Masopust, masopust, až to sníme, bude půst.“

Vážení rodiče,
v úterý 5.3. proběhne MASOPUSTNÍ OBCHŮZKA městem.
Nachystejte dětem masky na oblečení.

Děkujeme

Upozornění

Upozorňujeme rodiče na změnu telefonních čísel do mateřské školy. Pro omlouvání dětí či komunikaci s pracovníky školy, si prosím uložte:

1.  Třída Berušky                     572 805 672
2. Třída Čmeláčci                    572 805 673
3. Třída Motýlci                       572 805 674

Ředitelna:                        572 805 670
Školní jídelna                  572 805 671

Vánoční koledování

„Hvězdička stříbrná nám zase po roce, přináší stromeček, přináší Vánoce“

Vánoce se rychle blíží a proto přijměte pozvání na vánoční koledování, které se uskuteční:

Berušky12.12. v 15:00 hod. (třída berušek)

Čmeláčci11.12. v 15:00 hod. (třída motýlků)

Motýlci 10.12. v 15:00 hod. (třída motýlků)

Součástí koledování bude vystoupení dětí z kroužku veselé pískání a angličtina hrou.

Oslava 100 let republiky v mateřské škole Mariánské náměstí

„Během měsíců září a říjen probíhal v naší školce projekt ,,Ahoj, Republiko!“. Děti se seznamovaly se vznikem Československa, naučily se historicky důležité jména jako T.G. Masaryk, Václav Havel, získaly povědomí o České republice (hlavní město, státní znak, vlajka ČR,). Tyto elementární poznatky jsme v dětech upevnili společnou akcí s rodiči dětí, která vyvrcholila 25.10.2018 v mateřské škole. Akce se líbila nejen dětem a paní učitelkám, ale jistě velmi mile byli zaskočeni i rodiče dětí, kolik se toho jejich děti dozvěděly … Zde je důkaz:

,,Čtvrteční odpoledne jsme přišli do školky oslavit 100. výročí vzniku naší republiky.

Děti nám na úvod předvedly své znalosti týkající se naší historie počínaje Praotcem Čechem, našich prezidentů, hlavního města, státní vlajky, státního znaku a státní hymny, a ještě nám zazpívaly oblíbenou píseň Tomáše Garrigua Masaryka Ach synku synku. Všechny děti byly moc šikovné a musím říct, že nejen mě, ale nás všechny, jejich přehled ohromně překvapil a potěšil.

Po tomto úžasném začátku přišla na řadu zábava ve formě plnění spousty zajímavých úkolů jako třeba skládání kousků vlajky či portrétů prezidentů, kreslení, psaní, luštění křížovky, či poznávání stromů, ale taky se chytaly ryby ve Vltavě, lezlo se na Vyšehrad a přes Karlův most nebo jsme si mohli zaskákat jak Šemík.

Všichni zúčastnění jsme si celé odpoledne krásně užili. Ahoj republiko se opravdu krásně povedlo a já bych chtěla všechny moc pochválit a popřát víc takových skvělých akcí. Díky!“

Marie Johaníková, ředitelka a Petra Jedounková, zákonný zástupce

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny budou probíhat:
▪ třída berušek31.10. a 17.12. – 15:00 hod.
▪ třída čmeláčků7.11. a 14.11. – 15:00 hod.
▪ třída motýlků 5.11. a 12.11. – 15:00 hod.