Den matek

Naše milé maminky, opět nastal čas, abychom Vás pozvaly mezi nás. Přijďte se podívat na veselé jarní besídky, které jsme si připravily k Vašemu svátku.

 1. třída – 4. května (15:00 hod.)
 2. třída – 3. května (15:00 hod., ve 3.třídě)
 3. třída – 5. května (15:00 hod.)