Zápis do mateřské školy

Žádosti si můžete stáhnout na našich internetových stránkách 
(Žádost-o-přijetí-dítěte-k-předšk.-vzdělávání-v-MŠ-2017-18-1)

nebo vyzvednout v mateřské škole od 5.4. – 16.4.

Žádosti vyplněné zákonnými zástupci, potvrzené pediatrem dítěte a podepsané oběma rodiči dítěte odevzdávejte 4. května 2017 v ředitelně MŠ od 8:00 – 16:00 hod.

Podmínky pro podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání naleznete v sekci DOKUMENTY KE STAŽENÍ – (Stanovení podmínek pro podávání žádostí