Informace změna

Poslední výuka plavání v I.pol. proběhne 28. ledna 2019.
Plavání v II.pol. začíná 6.března 2019