Protiepidemická opatření

Protiepidemická opatření vzhledem ke Covid – 19 od 1.9.2021 do odvolání

  1. Nevyžaduje se prohlášení o bezinfekčnosti
  2. Prosíme o kontrolu a aktualizaci telefonních kontaktů na zákonné zástupce
  3. Pokud se projeví u dítěte nemoc, podezření na nemoc informujte o tom třídní učitelky na konkrétní telefony ve třídách:

572 805 674 – třída Motýlci

572 805 673 – třída Čmeláčci

572 805 672 – třída Berušky

  1. Žádáme, aby do MŠ doprovázela dítě pouze jedna osoba a taktéž při odchodu z MŠ. Doprovázející osoba se v budově MŠ zdržuje pouze nezbytně nutnou dobu!
  2. Každá osoba (dítě ne) je povinna při vstupu do MŠ si zakrýt dýchací cesty takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.
  3. Při zjištění u jednotlivých dětí příznaků infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
  4. Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
  5. Podle aktuálně platného ochranného opatření MZd ČR, osoby, které se vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy, jsou po vstupu na území ČR podrobit se testu na stanovení přítomnosti Viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku testu musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci.

Děkujeme za důsledné dodržování těchto pokynů a za pochopení!